Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til Grønlands lovforlag vedr. GeoSurvey Greenland

Rapport/dokument - 20. august, 2014
Greenpeace kommenterer i dette høringssvar på Grønlands regerings lovforslag, hvor oplysninger mellem forskningscenteret GeoSurvey Greenland (GSG) og Grønlands regering foreslås undtaget for aktindsigt, ligesom hensyn til virksomheders konkurrenceevne kan bremse offentlighedens adgang til relevante informationer.

Overordnet er Greenpeace skeptiske over for § 3 stk. 3 samt § 10, der automatisk blokerer for aktindsigt i en række sager.

I lovforslagets § 3 stk. 3 undtages udveksling og oplysninger mellem GSG og Grønlands regering fra retten til aktindsigt (dog undtaget bestemmelser om meroffentlighed i forvaltningen).

Ifølge § 10 i lovforslaget skal GSG offentliggøre sine forskningsresultater, medmindre særlige hensyn, herunder samfundsmæssige hensyn og hensyn til virksomheders muligheder for at udnytte forskningsresultater, medfører, at offentliggørelse ikke bør finde sted.

Læs høringssvaret her:  

Greenpeace høringssvar GSG