Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar vedr. seismik ud for Sydøstgrønland

Rapport/dokument - 20. august, 2014
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA vil have lov til at lave seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, 2014.

Her er vores høringssvar til TGS-NOPEC Geophysical Company ASAs ansøgning. 

Høringssvar - seismik SØ Grønland 18.8.2014