Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kommentarer til rammenotat om Kommissionens minimumsprincipper for skifergas

Rapport/dokument - 20. februar, 2014
Greenpeace finder det bekymrende, at regeringen ikke følger linjen fra en række andre EU-lande og stopper planerne om efterforskning og indvinding af skifergas i Danmark, der har skadelige virkninger for miljøet og helbredet. Det er endvidere uacceptabelt, at EU-Kommissionen nu har fremlagt en ikke-bindende henstilling om minimumsprincipper for, hvad medlemslandene skal foretage sig for at ”bevare, beskytte og forbedre kvaliteten af miljøet”, hvis man ønsker at efterforske og indvinde skifergas. Der er mange udmærkede forslag. Desværre handler de om, hvad medlemslandene bør gøre fremfor hvad de skal gøre.

LÆS her:

Greenpeace kommentarer til EU rammenotat om skifergas