Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ombygningen af energisystemet - problemstilling og fremgangsmåde

Rapport/dokument - 25. juni, 2010
Greenpeace-rapporten "Klima og energi - ombygning af energisystemet" beskriver, hvordan det er teknisk og økonomisk muligt at bygge det danske energisystem om, så Danmark opfylder sin CO2-målsætning og samtidig slipper af med den dybe og yderst problematiske afhængighed af fossile brændstoffer.