Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Atomkraften skal afvikles

Side - 19. marts, 2010
Vi har brug for at producere energi på en måde, der ikke bidrager til klimaændringer og global opvarmning.

Vindturbiner opstillet foran Doel atomkraftværket i protest mod den belgiske regerings diskrimination mod vedvarende energi.

Fremtidig energiproduktion skal være baseret på vedvarende energi og energieffektivitet. Energibesparelser, kraftvarme, biomasse, geotermi, vind og solvarme er alle bæredygtige og billigere løsninger. Atomkraft leverer allerede nu mindre energi globalt end vedvarende energi, og den andel vil fortsætte med at falde i de kommende år.

Alle led i atomkraftens brændselskæde - uranminedrift, berigning og oparbejdning - skal stoppes, så vi sparer hav og luft for de store mængder af radioaktiv udledning, der foregår i dag, undgår reaktorulykker og stopper for yderligere produktion af atomaffald.


Greenpeace har i globale, regionale og nationale energiscenarier dokumenteret, at forbruget af fossile brændsler kan nedbringes, så de nødvendige klimamål kan nås, samtidig med, at den eksisterende atomkraft afvikles.

Det danske energiscenarie Det nordiske energiscenarie Det globale energiscenarieEt stop for berigning og oparbejdning vil samtidig betyde at de grundlæggende anlæg i forsyningskæden til atomvåbenindustrien bliver fjernet. Læs mere om nedrustning her.