Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens skove svinder hurtigt ind. Rydningen af skov resulterer i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, der dermed accelererer klimaforandringerne. Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af skovområder. Samtidig betyder rydningen af skoven - især regnskovene, som de seneste år har udgjort over 90 procent af afskovningen - et massivt tab af biologisk mangfoldighed.

Titusinder af dyr og planter risikerer udryddelse.  Endelig mister lokale befolkninger deres livsgrundlag, når den industrielle skovhugst æder løs af deres landområder. Omkring 300 millioner mennesker, hvoraf størstedelen lever i de tropiske skove, er direkte afhængige af skoven for at kunne opretholde deres eksistens.

Illegal skovhugst er en væsentlig drivkraft bag afskovningen. Således svarer mængden af industrielt træ fra ulovlig fældning - årligt mellem 350 og 650 million kubikmeter - til mellem 20 og 40 procent af den industrielle skovproduktion

Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning.

En FN-rapport fra 2010 fastslår, at der på verdensplan siden år 2000 er forsvundet oprindelig skov på et areal svarende til Tyskland og Danmark tilsammen.

Skovhugst er ulovlig når det fældes, bearbejdes, transporteret, købes eller sælges i uoverensstemmelse med nationale love.

De nationale love kan blive overtrådt på flere forskellige led i forsyningskæden:

  • Erhvervelse af skovhugsttilladelser ulovligt (fx ved korruption, bestikkelse eller uden lovlig samtykke)
  • Overtrædelse af eksportforbud
  • Fældning af beskyttede arter eller fjernelse af disse arter fra beskyttede områder
  • Overskridelse af kvoter, fældning af for små og for store træer, eller skovhugst uden for det tilladte område
  • Forfalskede deklarationer til tolden med beviste underdrevne mængder af tømmer
  • Forfalskede deklarationer til international smugling

Greenpeace vil fortætte arbejdet med at beskytte verdens skove. Både i arbejdet med en international klimaaftale og indenfor FN's konvention om biologisk mangfoldighed skal der laves aftaler om - og skaffes finansiering til - at stoppe den ulovlige og destruktive tømmerhugst globalt.

I Greenpeace har vi særligt fokus på regnskovene i Amazonas, Afrika og Indonesien.

 

Amazonregnskoven Afrikas regnskov Indonesiens regnskov

Seneste

 

Greenpeace

Billede | 10. oktober, 2005 kl. 0:00

Greenpeace-aktivister klædt ud som gorillaer bordede et skib og klatrede op i dets kraner for at forhindre det i at laste regnskovstømmer af i den italienske havn Livorno.

Millennium + 5 Summit

Rapport/dokument | 12. september, 2005 kl. 0:00

Decisions to be taken at the Millennium + 5 Summit will not only focus on UN reform and the implementation of the Millennium Development Goals, but also on how to deliver peace in the face of new security threats, including the threat posed by...

Hvert år importerer EU millioner ton træ

Billede | 15. maj, 2005 kl. 1:00

Hvert år importerer EU millioner ton træ fra bl.a. Amazonas, Sydøstasien og Afrika, hvor illegal og ødelæggende skovhugst er udbredt.

Skov på bredderne af Congos flodsystem

Billede | 1. april, 2004 kl. 1:00

Skov på bredderne af Congos flodsystem, Congos demokratiske republik. Greenpeace undersøgelsestur med det formål at dokumentere de sociale og miljømæssige indvirkninger af industriel skovhugning.

Luftfoto af skovdestruktion på Borneo i Indonesien

Billede | 23. februar, 2004 kl. 0:00

Luftfoto af skovdestruktion på Borneo i Indonesien

Greenpeace identificerer tømmer der mistænkes

Billede | 15. februar, 2004 kl. 0:00

Greenpeace identificerer tømmer der mistænkes for at være illegalt på en pram ud for kysten ved det centrale Kalimantan i Indonesien. Dette tømmer kom fra et område der inkluderer Tanjung Puting National Park - hjem for det stadigt faldende antal...

State of Conflict

Rapport/dokument | 5. november, 2003 kl. 0:00

An investigation into the landgrabbers, loggers and lawless frontiers in Pará State, Amazon.

The Deni Culture and History

Rapport/dokument | 6. august, 2003 kl. 0:00

“To know the spirits is to control them and to know your own spirit is to control yourself”, a Deni saying as quoted by German anthropologist Gunter Kroemer in his paper “Travel to the Deni Indigenous People”, CIMI, March 1995.

The Deni Facts and Figures

Rapport/dokument | 6. august, 2003 kl. 0:00

Facts and Figures on the Deni indigenous people

The Demarcation Process

Rapport/dokument | 6. august, 2003 kl. 0:00

By 1500, when the Portuguese arrived in Brazil, the Indigenous population was estimated between 2 and 4 million people, according to ISA (Social and Environmental Institute, a Brazilian NGO). Most of these people were settled along the banks of...

161 - 170 af 189 resultater.