Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 15. oktober, 2010
Det er absolut nødvendigt, at de eksisterende lovligt udstedte skovhugsttilladelser bliver revurderet af myndighederne i DR Congo. Samtidig må importlande sikre sig, at de har den nødvendige lovgivning omkring import af illegalt fældet tømmer. Rige lande må samtidig skabe et økonomisk incitament for bevarelsen af regnskoven.

Træer i et bonobo-center nær Kinshasa, i Den Demokratiske Republik Congo. Bonoboerne er truet af jagt og mistet habitat.

Regeringen i DR Congo er påbegyndt en revurdering af de udstedte tilladelser, så tilladelser udstedt i uoverensstemmelse med 2002 moratoriumet kunne trækkes tilbage. Resultatet har været blandet. Nogle ulovlige tilladelser er blevet trukket tilbage, men samtidig har arbejdsgruppen udstedt nye tilladelser, der har fordoblet skovarealet udset til ødelæggelse.

Derfor er det nu op til regeringen i DR Congo at udarbejde mere strikse kontrolmekanismer samt en mere bæredygtig skovforvaltning.

Forest for Climate

Greenpeace har udarbejdet et system, der kan sikre afskovning og dermed udledningen CO2. Systemet er en global fond, der kan sikre økonomien i en ansvarlig skovforvaltning.

Læs mere om fonden.

Forbrugernes ansvar

Ved at efterspørge trævarer med den rette certificering kan du som forbruger medvirke til at fremme en bæredygtig skovforvaltning i bl.a. DR Congo. 'The Forest Stewardship Council' (FSC) er indtil nu det eneste sociale og miljømæssigt ansvarlige certificeringssystem, der uafhængigt vurderer den industrielle skovhugst. Nogle virksomheder som fx Precious Woods og Gethal Amazonas er FSC-certificerede producenter, der sælger deres varer rundt omkring i verden.

 

Tags