Problem | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problem

Side - 15. oktober, 2010
Regnskoven i DR Congo breder sig over 86 millioner hektar, hvilket svarer til 40 procent af landets samlede areal. Omkring 70 procent, eller 60 millioner hektar, af regnskoven er truet af skovhugst. Imellem 2000 og 2005 mistede DR Congo over 1,5 million hektar skov.

Skovrydning for at gøre plads til en ny vej.

I modsætning til andre regnskove har skoven i DR Congo indtil for nyligt været relativt beskyttet mod skovhugst. Med sin placering langt fra kysten, den dårlige infrastruktur i DR Congo og den politisk ustabile situation har holdt industrien på afstand. Men nu bliver veje og havne genopbygget og i hælene på forbedringerne i infrastrukturen følger den industrielle skovhugst.

Med udsigten til øget rydning af regnskoven kan vi samtidig se frem til en øget udledning af drivhusgasser. Skovrydning står allerede for ca. 20 procent af den samlede udledning af drivhusgasser på globalt plan. Samtidig er lokalbefolkningen og plante- og dyrelivet truet af den industrielle skovrydning.

Tilladelser ude af kontrol

Over halvdelen af de udstedte tilladelser til skovhugst ejes af et dusin selskaber. De fleste af disse virksomheder er fra Europa samt Libanon og DR Congo. Tilladelserne omfatter på papiret 10 millioner hektar, men der er grund til at frygte, at den reelle udnyttelse er større, når illegal skovhugst og de dårlige reguleringer medregnes.

Lokale myndigheder besidder ikke den nødvendige kapacitet til en tilstrækkelig overvågning af skovhugstindustrien. Medarbejdere er uden bil og uden kontakt til hovedstaden Kinshasa. Under disse forhold og med lønninger på under 15 kr. om dagen stortrives korruption og bestikkelse.

Ingen gevinst for lokalbefolkningen

I 2002 indførte man regler, hvor en del af den skat, som virksomhederne betaler for deres tilladelser, skulle tilfalde lokalbefolkningen. Greenpeaces undersøgelser viser imidlertid, at den lokale administration endnu ikke har modtaget nogle penge. Virksomhederne hævder, at de har betalt i årevis, men lokale myndigheder er ikke altid klar over, hvor meget der bør tilfalde dem, og nogle gange er den lokale befolkning ikke klar over deres ret, til at modtage penge fra skovhugsten.

Verdensbankens fejlslagende reform

Verdensbanken har i sin bistand til DR Congo et særligt fokus på skovforvaltning. Verdensbankens reformpakke er imidlertid baseret på en gammel forvaltningsplan fra Cameroun. Erfaringer fra Cameroun har vist, at tiltagene fra Verdensbanken ikke har formået at sætte en stopper for bl.a. korruption og vedvarende fejlbehæftet regeringsførelse.

Truede træsorter

Modsat Amazonregnskoven, så går skovhugstindustrien i DR Congo kun efter udvalgte træsorter - det bedste af det bedste. Denne praksis skåner mange sorter, men sætter derimod mange andre under voldsomt pres. Dette har medført at flere sorter nu er listet på CITES listen (Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter).

 

Tags