Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Amazonregnskoven

Side - 15. oktober, 2010
Sydamerikas skove binder omkring 100 gigatons kulstof. Ifølge FN er det 10 gigatons mindre end for 20 år siden. Store mængder af kulstoffet frigives til atmosfæren i form af drivhusgasser når regnskoven ryddes. Dette accelererer klimaforandringerne, og samtidig har skovrydningen enorme konsekvenser for dyre- og plantelivet samt skovens oprindelige folk.

Amazonas bliver ødelagt med alarmerende hast. Ikke mindst som følge af jagten på værdifuldt tømmer og på konvertering til til landbrugsjord.

Amazonregnskoven er verdens største regnskov. Omkring en fjerdedel af alle landjordens planter, insekter og dyr lever her. Regnskoven i Amazonas har sin hovedudbredelse i Brasilien, men strækker sig også ind i Guyana, Venezuela, Columbia, Suriname, Fransk Guyana, Ecuador, Peru og Bolivia. Det er den største regnskov på jorden og dækker et område på størrelse med Vesteuropa.

Skoven er samtidig hjem for 20 millioner mennesker, hvoraf ca. 200.000 er oprindelige folk fordelt på omkring 180 folkeslag. Mange af disse mennesker lever stadig på traditionel vis og er afhængige af skoven for deres overlevelse.

 

Tags