Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Oprindelige folkeslag trues

Nyhed - 11. juni, 2012
Amazonas er hjemsted for over 24 millioner mennesker, tilhørende 180 forskellige oprindelige folkeslag. Nogle af dem har overhovedet ingen kontakt med omverdenen. Skoven giver dem alt fra mad til husly, værktøj og medicin, og den spiller en central rolle i deres åndelige og kulturelle liv.

11. juni 2012 Oprindelige folk i Amazonas trues af ulovlig skovrydning. Her ses en Greenpeace-medarbejder i samtale med to mænd.

 

Den omfattende skovrydning i Amazonas til fordel for bl.a. trækulsproduktion og kvægavl truer de oprindelige folk, der ifølge Brasiliansk lovgivning og internationale konventioner har ret til deres traditionelle landområder.

De oprindelige folks landområder invaderes ulovligt af skovhuggere, og der har været flere tilfælde af voldelige overfald på befolkningen.

Xavante-folket

Et af Amazonas' mange folk er xavante-folket, som består af omkring tusind mennesker. De har i dag mistet 80 % af deres skovområde til kvægavlere, der ulovligt har fældet og indhegnet skoven for at bruge arealerne til græsning for deres dyr.

Xavante-folket har ikke længere adgang til tilstrækkelig mad og drikkevand. En stor del af den skov, hvor de plejede at finde mad, er blevet ryddet, og de kan ikke længere fiske i nærheden af deres hjem, fordi floderne er udtørrede eller forurenede.

Situationen har ført til alvorlige konflikter mellem xavante-folket og de kvægavlere, der har stjålet jorden. Amazonas' regnskov ryddes ved brug af trusler og vold. Xavante-folket har anmeldt en lang række forbrydelser til de brasilianske myndigheder. Blandt andet en skolebus, der er blevet brændt, og et mordforsøg.

Awá-Guaja-folket

11. juni 2012 Landsby i Amazonas. Tidligere i år ødelagde skovhuggere en landsby ved at køre ind i den med traktorer og sætte ild til den.

 

Awá-guaja-folket er et andet af de folk, hvis livsgrundlag trues af den ulovlige skovhugst.

Awá-guaja-folket består af omkring 400 mennesker, der lever som jægere og samlere og har valgt at leve isoleret fra resten af verden. De er fuldstændigt afhængige af skoven, men de seneste år er op til 30 % af skoven på deres landområde blevet fældet ulovligt, og der er ulovligt etableret tre store skovhuggerlejre på deres territorium.

Den omfattende skovhugst har ikke alene indskrænket awá-guaja-folket muligheder for at samle mad, den har også ført til voldelige overgreb på de oprindelige folk. Tidligere i år er der bl.a. rapporteret et tilfælde, hvor skovhuggere ødelagde en landsby ved at køre ind i den med traktorer og sætte ild til den.

Brasiliansk lovgivning beskytter oprindelige folks ret til deres traditionelle landområder. Xavante- og awá-guaja-folkets situationen er triste eksempel på, at loven ikke overholdes i praksis.

Klik her for at støtte Greenpeaces arbejde for at beskytte Amazonas.