Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Stålproduktion - regnskoven ender i ovnene

Nyhed - 11. juni, 2012
Trækul bruges ikke kun i sommergrillen på terrassen. Brasilien har verdens største forbrug af trækul, og her bruges trækullet i store industrielle højovne til at udvinde råjern fra jernmalm. Råjern er hovedingrediensen i stål og en vigtig eksportvare for Brasilien, men udvindingen kræver enorme mængder af energi, og bagsiden af medaljen er omfattende skovfældning og slavearbejde.

11. juni 2012 I store trækulslejre i skovkanten står 2,5 m høje bikubeformede ovne i tætte rækker.

Den nordøstlige del af Amazonas har de seneste år været udsat for voldsom skovrydning. Størstedelen af det ryddede land bruges i dag til kvægavl og sojadyrkning.

Men historien bag de enorme arealer med fredeligt græssende kvæg er knap så fredelig: Skovrydning og trækulsproduktion har ført til tabet af enorme regnskovsarealer og blodige konflikter med oprindelige folk, der er blevet fordrevet fra deres landområder.

Brasiliens produktion af råjern startede for alvor i slutningen af 1980'erne, og minedriften er vokset eksplosivt ved hjælp af finansiering fra bl.a. Verdensbanken og EU. Men udvindingen af råjern kræver enorme mængder af energi, som i Brasilien primært leveres fra trækul, der for en stor del er fremstillet af regnskovstræ.

En god forretning grundlagt på slavearbejde og ulovligt fældet regnskovstræ

11. juni 2012 Udvindingen af råjern kræver enorme mængder af energi, som i Brasilien primært leveres fra trækul, fremstillet af regnskovstræ.

Trækul fremstillet af ulovligt fældet regnskovstræ er den billigste type brændsel, der findes i Brasilien.

Trækullet udvindes i isolerede områder i det nordøstlige Amazonas. I store trækulslejre i skovkanten står 2,5 m høje bikubeformede ovne i tætte rækker.

Lejrene kan bygges på få dage, de fleste er ulovlige og ligger i vanskeligt tilgængelige områder. Hvis lejrene bliver lukket ned af myndighederne, flytter ejerne dem hurtigt og bygger nye lejre op andre steder i skovkanten.

Arbejderne bor ofte i lejrene og lever under slavelignende forhold. Ifølge det brasilianske arbejdsministerium er trækulsproduktion en af de brancher, hvor der findes mest slavearbejde i Brasilien.

Oprindelige folk trues

Den omfattende skovrydning i Amazonas til fordel for trækulsproduktion lægger i stigende grad pres på oprindelige folk, der ifølge brasiliansk lovgivning har ret til deres traditionelle landområder. De oprindelige folks landområder er ulovligt blevet invaderet af skovhuggere, og der har været flere tilfælde af voldelige overfald på befolkningen.

Awá-guaja-folket er et af de folk, hvis livsgrundlag trues af den ulovlige skovhugst. Awá-guaja-folket lever som jægere og samlere og har valgt at leve isoleret fra resten af verden. De er fuldstændigt afhængige af skoven, men de seneste år er omkring 30 % af skoven på deres landområde blevet fældet ulovligt, og der er ulovligt etableret tre store skovhuggerlejre på deres territorium.

Den omfattende skovhugst har ikke alene indskrænket Awá-Guaja-folket muligheder for at samle mad, den har også ført til voldelige overgreb på de oprindelige folk. I år er der bl.a. rapporteret et tilfælde, hvor skovhuggere ødelagde en landsby ved at køre ind i den med traktorer og sætte ild til den.

Regnskovsødelæggelse i din garage

USA's stålindustri er storaftager af brasiliansk råjern, der udvindes ved hjælp af regnskovstræ. Stålet anvendes bl.a. i bilindustrien og i byggebranchen.

Greenpeaces seneste undersøgelser har afsløret, at to af Brasiliens største producenter af råjern, Viena og Sidepar, bruger trækul fremstillet af ulovligt fældet regnskovstræ fra bl.a. oprindelige folks landområder. Råjern fra Viena og Sidepar opkøbes af amerikanske stålproducenter som bl.a. Cargill og ender i biler produceret af BMW, Ford, Nissan og Mercedes Benz, som dermed bliver medansvarlige for den ulovlige skovødelæggelse.

Du kan her læse mere i rapporten Driving Destruction in the Amazon