Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Truede dyrearter - jaguaren

Nyhed - 11. juni, 2012
"Jaguara" er et indiansk ord, som betyder "den der dræber med et spring".

11. juni 2012 Jaguaren er Amerikas største kattedyr. Den er truet, fordi den mister sine levesteder, når regnskoven fældes.

 

Jaguaren er Amerikas største kattedyr. Den er en hurtig kortdistanceløber og mest aktiv om aftenen og natten. Jaguarer er også dygtige svømmere og kan krydse floder, der er flere kilometer brede.

Jaguarer er sky, og en jaguars territorium er op til 40 kvadratkilometer stort.

Jaguarer lever bl.a. i Amazonas regnskoven, som er verdens største tropiske regnskov med et areal på størrelse med Europa og USA tilsammen.

Jaguarens hjem i Amazonas er truet, fordi regnskoven fældes til bl.a. tømmer og produktion af trækul, og enorme arealer ryddes for at skaffe ny landbrugsjord til bl.a. sojadyrkning og kvægavl.

Klik her for at støtte Greenpeaces arbejde for at beskytte Amazonas.