Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Indonesiens regnskove

Side - 8. februar, 2014
Indonesiens regnskove er blandt verdens mest truede. Regnskovene er hjemsted for et rigt dyre- og planteliv, og mange arter findes ikke andre steder. Millioner af indonesere er afhængige af skovene for at sikre sig mad, husly og levebrød, og de går en usikker fremtid i møde, når skovene forsvinder.

De indonesiske regnskove er de skove i verden, der forsvinder hurtigst. Hvert år ryddes omkring 620.000 hektar. Det svarer til et område på størrelse med Sjælland. Den væsenligste forklaring er, at jorden omlægges til palmeolieplantager, mens træet sælges som tømmer og papirmasse.

De indonesiske regnskove er også orangutangens og Sumatra-tigrens levested. Begge arter er truede, og der er nu kun omkring 400 tigre tilbage i naturen.

Ødelæggelsen af Indonesiens regnskove og kulstofrige tørvearealer for at give plads til palmeolieplantager og produktion af papirmasse er den direkte årsag til, at landet er en af verdens største udledere af drivhusgasser.

Greenpeace arbejder for at bremse skovrydning. Vi kræver, at der vedtages et moratorium, der omfatter alle Indonesiens regnskovsområder, og vi arbejder for en international aftale om at beskytte regnskoven og for et fuldstændigt stop for regnskovsrydning i Indonesien i 2015.

For at opnå det, dokumenterer vi overgrebene på landets regnskove. Vi kortlægger den globale handel med papirmasse og palmeolie og afslører virksomheder, der sælger produkter, som kan ledes tilbage til ødelæggelsen af Indonesiens regnskove.

Læs mere om papirmasseindustriens rolle i Indonesiens regnskovsødelæggelser i Greenpeace rapporten "Pulping the Planet" og om palmeolieindustriens ødelæggelser af regnskoven i rapporten "License to Kill".