Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

WEEE-direktivet

Side - 29. marts, 2010

Elektronisk affald er ikke tilladt på denne losseplads. Alligevel havner udsmidte og giftige elektronikapparater ofte her.

WEE-direktivet, Waste of Electronic and Electrical Equipmemt, er et EU-direktiv, som blandt andet regulerer hvordan indsamlingen og oparbejdningen af elektronikaffald foregår, og ikke mindst hvem der betaler for dette.

Der er stadig langt, før man kan tale om et velfungerende stykke lovgivning, men som udgangspunkt er direktivet et godt grundlag at arbejde videre på.

Direktivet betyder, at det idag er producenterne af elektronik, som betaler for den senere affaldsbehandling af deres produkter. Ét mål med direktivet har været, at jo mere miljøvenligt et apparat er designet, desto billigere skulle det være at affaldsbehandle senere. Dette skulle give virksomhederne et økonomisk incitament til at designe miljøvenligt. Desværre har man fra dansk side valgt at se bort fra denne bestemmelse i direktivet, og har følgeligt heller ikke opnået de ønskede mål.

Læs hele WEE-direktivet.

 

Emner