Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 11. maj, 2011
Reformen af den fælles europæiske fiskeripolitik har høj prioritet hos Greenpeace-kontorerne i Europa. Reformen gælder for en periode på 10 år, så det er vigtigt, at der træffes de nødvendige beslutninger under forhandlingerne om den nye aftale, hvis Europa vil have fisk i fremtiden, et bæredygtigt fiskeri og et sundt hav.

Aktivister med budskabet "Skrot overfiskeri" i foran EU-bygningen i Bruxelles.

Rundt om i Europa arbejder Greenpeace på at påvirke politikere, der har ansvaret for landets fiskeripolitik. Dette gælder både ansvarlige ministre, politikerne i de nationale parlamenter, men også politikerne valgt til Europa Parlamentet. I fællesskab med Greenpeace i de øvrige europæiske lande arbejder vi på, at en reform af den fælles europæiske fiskeripolitik bliver så bæredygtig som muligt.

EU’s habitatdirektiv forpligter medlemslandene i Europa til at udpege og beskytte udvalgte naturområder samt foretage genopretning af ødelagt natur i områderne. Det der også kaldes Natura 2000-områderne.

En del af disse områder omfatter havet, og derfor er der her en oplagt mulighed for at etablere nogle af de havreservater, der er nødvendige for fiskebestandene i Europa. Danmark er i øjeblikket i gang med at udforme nye forvaltningsplaner for Natura 2000-områderne, men som det er nu, er disse områder ikke beskyttet andet end på papiret. I Danmark arbejder Greenpeace på, at få disse områder effektivt beskyttet.