Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Hvad gør Greenpeace

Side - 21. september, 2010
Arbejdet for at sikre et bæredygtigt fiskeri spiller på mange tangenter. At mennesket i dag kan nå alle fiskebestande med deres højtudviklede teknologi kræver, at hele områder fuldstændig lukkes for alle typer menneskelig ’udtag’. Arbejdet for havreservater fylder således meget i Greenpeace. Men også arbejdet for reducering af bifangst og udsmid, et stop for bundtrawling, EU’s fælles fiskeripolitik og ansvarlige supermarkeder er vigtige arbejdsområder.

Aktivister fra Greenpeace placerer granitblokke for at beskytte to Natura 2000-områder mod bundtrawling. Områderne, Fladen og Lilla Middelgrund, ligger ca. 20 km udenfor Varberg på den svenske vestkyst. Greenpeace protesterer imod manglen på reel beskyttelse af disse værdifulde og følsomme havområder.

Arbejdet for havreservater

Greenpeace arbejder på at gøre 40 procent af verdenshavene til havreservater. Dette arbejde foregår både på et internationalt, nordisk og national plan. Arbejdet for havreservater udgør en stor del af Greenpeace arbejde, og du kan derfor læse mere om vores arbejde for reservater i et udvidet afsnit her.

Bifangst

Greenpeace har taget fat i supermarkederne - bl.a. i Europa og USA, men også i Danmark - for at få dem til at stille krav til de fisk, de sælger, så de ikke bidrager til fiskeri, der ikke er bæredygtigt. Greenpeace arbejder på at få supermarkederne til at sikre, at den fisk, de sælger til forbrugerne, er fanget på forsvarlig vis og med en høj vægtning af deres miljømæssige ansvar.

Supermarkederne i Danmark har gjort fremskridt, men der er et stykke vej endnu. Ingen danske supermarkeder er endnu i stand til at sikre, at tunfisken i køledisken eller konserveresdåsen ikke stammer fra et fiskeri, der er med til at udrydde verdens bestand af blandt andet havskildpadder og hajer.

EU's fælles fiskeripolitik

EU's fælles fiskeripolitik dikterer, hvordan der skal fiskes i EU, hvor store mængder fisk, der må tages op af havet, hvor der må fiskes etc. Fiskeripolitikken står overfor en større reformproces - en process som Greenpeace har fulgt og vil følge nøje. Vi arbejder blandt andet for, at antallet af fartøjer bringes i overensstemmelse med de fisk, der rent faktisk er i havet. EU Kommissionen vurderer selv, at der er en overkapacitet i EU-flåden på omkring 40 %. Men vi arbejder blandt andet også for, at der oprettes havreservater og at ødelæggende fiskeri forbydes.

Natura 2000

I sommeren 2009 valgte Greenpeace at placere 180 store granitblokke rundt om Natura 2000-området Fladen og Lilla Middelgrund, for på den måde at beskytte mod bundtrawlets skadelige konsekvenser. Dette gjorde Greenpeace fordi, Danmark ifølge EU's habitatdirektiv er forpligtet til at beskytte dette område. Greenpeace arbejder fortsat for at få de ansvarlige regeringer til at beskytte områderne ved lov, sådan at lignende aktioner ikke bliver nødvendige i fremtiden.

Arbejdet med Natura 2000-områderne er tæt forbundet med arbejdet for marinreservater. Det er imidlertid ikke én og samme ting. Greenpeace kræver fuld beskyttelse i marinreservater, hvilket ikke er tilfældet i Natura 2000-områderne, hverken i praksis eller på papiret.

Ansvarlige supermarkeder

I 2008 igangsatte Greenpeace en kampagne for at få supermarkederne til at stoppe med at sælge udrydningstruede fisk. Greenpeace lavede bl.a. aktioner mod Føtex og Super Best, hvor aktivister spændte net over fiskemontre og dåsetun.

I februar 2010 udgav Greenpeace rapporten "Seas for sale", der følger op på det arbejde Greenpeace igangsatte i 2008. Konklusionen er, at det går langsomt men fremad i forhold til supermarkedernes indkøb af fisk og skaldyr. Lidl og Rema har udviklet de bedste politikker, men der er lang vej endnu for alle danske supermarkeder.

Tags