Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 21. september, 2010
Sikringen af verdens fiskebestande kræver en række af løsninger. Den mest fundamentale løsning er oprettelsen af havreservater. Yderligere er en reducering af fiskerflådens kapacitet nødvendig, så den svarer til mængden af fisk. Ligeledes må mængden af bifangster reduceres, og den destruktive bundtrawling må høre op.

Fisk i Bacon Marine-reservatet

Havreservater

Verdens fiskebestande må sikres gennem havreservater, så fiskenes gyde- og opvækstområder går fri af fiskernes net. Samtidig må havreservaterne holdes fri for enhver ressourceudvinding, så ikke kun fiskeri forbydes, men også olie- og gasudvinding samt udvindingen af sand og grus. Tankegangen om havreservater forudsætter, at man opgiver den nuværende fiskeriforvaltning, hvor hver fiskeart forvaltes enkeltvis. Havreservater bygger på en helhedstænkning, der sikrer hele økosystemer. Du kan læse mere om havreservater her.

Yderligere må de danske myndigheder sørge for, at Natura 2000-områderne bliver beskyttet. Som situationen er nu, kan fiskere frit benytte bundtrawl i Natura 2000-områderne, som Danmark ellers er forpligtet til at beskytte mod naturskadelig aktivitet ifølge EU's habitatdirektiv. Natura 2000-områderne er et godt skridt i den rigtige retning, men i Greenpeace mener vi, at der skal være flere beskyttede områder end blot Natura 2000 -netværket samtidig med, at de udpegede områder må omfattes af en fuld beskyttelse.

Et stop for bundtrawling

Bundhabitater er essentielle dele af det samlede økosystem. Med bundtrawlingens ødelæggende effekt på havbunden er det nødvendigt med et stop for fiskeri med bundtrawl. Ødelæggelsen af havbunden fjerner vigtige led i fødekæden, og det siger sig selv, at vi må bevare disse led, hvis vores fremtidige spisefisk skal have et levegrundlag.

Reducering af bifangster og udsmid

Der findes i dag alternativer til de nuværende redskaber. Bl.a. er det muligt at benytte en anden type kroge på langlinerne, der minimerer bifangsten af skildpadder; det er muligt at benytte særlige riste i trawl; og desuden lukke for fiskeri i bestemte områder - havreservater. Yderligere må forhandlere af bl.a. tun, herunder danske supermarkeder, sikre sig, at de fisk de sælger er fanget på bæredygtig vis.

De store mængder af fisk, der aldrig bliver landet på grund af deres lave kilopris, er mange steder lovlig praksis. Derfor er det nødvendigt at ændre loven, så det ikke er tilladt for fiskerne at smide fisk tilbage i havet. En løsning på netop dette problem er mere selektive redskaber. Benyttes net med større masker, så undgår vi i højere grad, at de mindre eksemplarer bliver fanget. Dette giver også mindre eksemplarer en chance for at reproducere sig selv.

Fiskerflådens kapacitet

I dag har vi en fiskerflåde, hvis kapacitet overstiger antallet af fisk. Hvis ikke antallet af fiskebestandene, der kollapser, skal stige, er det nødvendigt at reducere fiskerflådens kapacitet. Fartøjerne skal simpelthen ikke kunne fange så store mængder, som de gør nu. Dette kræver politisk handling, og det forudsætter, at fiskeripolitikken opgiver kortsigtede økonomiske og politiske interesser. For at sikre fiskerierhvervet og verdens fiskebestande 40 år frem i tiden, kræver det, at vi omstiller os til et bæredygtigt fiskeri i dag.

Ansvarlige supermarkeder

Hvis fiskeindustrien skal presses til et bæredygtigt fiskeri, er det nødvendigt, at supermarkederne og andre aftagere lever op til deres miljømæssige ansvar. Supermarkederne må stille de nødvendige krav til deres leverandører, så de ikke medvirker til, at der ikke nogle fisk i vores havområder i fremtiden.

Der findes i dag en række certificeringer, der stempler fiskeriprodukter som bæredygtige. Der er imidlertid ikke én eneste certificering, der i dag er bæredygtig i ordets egentlige betydning.

Du kan læse mere om danske og nordiske supermarkeders fisk- og skaldyrsprodukter i rapporten "Seas for sale" fra 2010.

Hvad kan du gøre?

Som forbruger kan det være svært at gennemskue de mange certificeringsordninger og vide, om man køber bæredygtig fisk fra naturskånsomt fiskeri. Her har vi samlet en liste over produkter, som du bør holde dig fra, når du handler fisk i dit lokale supermarked.