Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Havreservater

Side - 20. september, 2010
40 procent af verdenshavene skal gøres til havreservater for at vi kan sikre et bæredygtigt hav. Dette skal sikre et forsat fiskerierhverv efter de samme bestande, som vi har i dag. Greenpeace arbejder på både internationalt og regionalt niveau, herunder i Nord- og Østersøen.

"Where have all the tuna gone?"

Med udgangspunkt i den internationale naturbeskyttelses-organisation (IUCN) og FN's Biodiversitetskonventions (CBDs) kategorisering af fredede områder, definerer Greenpeace havreservater på følgende måde:

"Havreservater er havområder, der er lukkede for alle former for ekstraktion som fiskeri, sandsugning, ny olie- og gasudvinding m.v. Indenfor disse områder kan der være tale om delzoner, hvor ingen menneskelig aktivitet er tilladt - eksempelvis områder, der fungerer som videnskabelige reference-områder eller områder med særligt følsomme habitater eller arter. Nogle områder inden for kystzonen kan åbnes for småt, ikke-destruktivt fiskeri, hvis det foregår bæredygtigt, inden for økologiske grænser og er besluttet med fuld deltagelse af det berørte lokalsamfund".

Nordsøen og Østersøen

I Nordsøen og Østersøen har Greenpeace identificeret henholdsvis 7 og 10 potentielle havreservater, der tilsammen danner et økologisk sammenhængende netværk. De tilsammen 17 potentielle marinreservater er udpeget ved at indsamle data om eksisterende og foreslået fredede områder, udbredelsen af vigtige arter og habitater, fiskeriaktiviteter og potentielt skadelige aktiviteter i Nord- og Østersøen. Ved at lægge disse informationer ind i et såkaldt Geographical Information System (GIS), har det været muligt at vurdere, hvilke områder der er af størst økologisk værdi og bestemme, hvor den største trussel fra menneskelig aktivitet stammer fra. Du kan læse mere om redningsplanen for Nord- og Østersøen i rapporten "Rescuing the North and Baltic Seas: Marine Reserves - a key tool".

Du kan læse mere om havreservaterne i Østersøen i Greenpeace-rapporten "The Baltic Sea - a roadmap to recovery".

På globalt plan

Greenpeace arbejder på at gøre 40 procent af verdenshavene til havreservater. Her kan du se et kort over de anbefalede havreservater. Greenpeace udarbejdede i 2006 rapporten "A roadmap to recovery - a global network of marine reserves", der viser placeringen af de anbefalede reservater.