Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Hvad gør Greenpeace

Side - 21. september, 2010
En stor del af Greenpeaces arbejde vedrørende klimaforandringernes indvirkning på havet, handler om at dokumentere konsekvenserne. Særligt har dette arbejde været koncentreret om forsuring af havet.

En "mesokosme"

Greenpeace har adskillige gange fungeret som facilitator for uafhængige forskere. Senest i sommeren 2010 hvor Greepeace-skibet Arctic Sunrise endnu engang sejlede til Arktiske farvande. Her bistod skibet forskere i deres undersøgelser af forsuringen af havet omkring Arktis. Du kan læse mere ekspeditionen til Arktis her.

De globale klimaforandringer har en særskilt indvirkning på livet i havene og de folk, der er afhængige af dette liv. Arbejdet forbundet med at sætte en stopper for de allerede fremskredne klimaforandringer er imidlertid ikke koncentreret omkring vores have alene. Læs mere om Greenpeace' arbejde vedrørende klimaforandringerne.