Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 21. september, 2010
På trods af at klimaforandringer udgør særskilte problemer for livet i havet, er løsningerne på krisen imidlertid den samme både over og under havets overflade.

Greenpeace-aktivister blokerer det kul-transportbånd, der fører kul fra Nordeuropas største kulterminal - ejet i fællesskab af DONG Energy og Vattenfall - op i DONGs 626 MW store kulfyrede enhed på Enstedværket.

Du kan læse mere om løsningerne vedrørende global opvarmning på vores side om klimaforandringer.

I Greenpeace arbejder vi imidlertid med klimaforandringernes indvirken på havet. En stor del af dette arbejder handler om at dokumenterer effekterne.