Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det lukkede område i Kattegat skal redde den truede torsk

Side - 24. august, 2010
Den del af Kattegat, hvor vi har observeret fem fiskere fra Gilleleje, der åbenlyst piratfisker systematisk, blev lukket d. 1. januar 2009 Det er en del af en fælles dansk-svensk redningsaftale.

Der har aldrig været færre torsk i Kattegat. Allerede i 2002 anbefalede forskere fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, at al fiskeri af torsk i Kattegat skulle stoppes, ellers kunne bestanden kollapse, hvilket betyder at der er stor risiko for, at torsken kan forsvinde for Kattegat for altid. Politikerne har ikke kunnet blive enige om at stoppe torskefiskeriet men blev d. 28. november 2008 enige om at lukke dette ene område.

Området ligger hovedsageligt i den svenske del af Kattegat ud for Halmstad og er omgivet af yderligere to områder, der er delvist lukkede for fiskeri. I det lukkede område er al fiskeri forbudt, så ikke engang lystfiskere må kaste deres snøre, og det gælder hele året rundt.

Et desperat redningsforsøg

Området er udpeget, fordi torsken bruger området som gydeområde. Bestanden af torsk i Kattegat er historisk lav, og området er politikernes sidste, desperate forsøg på at redde den. Det er fiskeri, der har fået torsken så tæt på udryddet fra Kattegat. Selvom der siden 2005 har været en EU-plan for, hvordan bestanden skulle genopbygges, er antallet af torsk i Kattegat fortsat med at falde.  En af grundene til det er, at der fjernes fem gange så mange torsk fra Kattegat som der officielt bringes i havn. Ingen ved præcis, hvor disse torsk forsvinder hen, men de primære gæt går på udsmid af fisk, der er for små til at tage med i havn og at torsken flytter sig til andre steder.

Nu har Greenpeace dokumenteret, at politikernes sidste, desperate forsøg på at redde torsken i Kattegat er fejlet på grund af begærlige fiskere. Dette område var kattegattorskens eneste konkrete håb og hvis vi fortsætter med at acceptere systematisk piratfiskeri i det lukkede område, er det håb slukket.

Greenpeace kræver, at regeringen stopper det omfattende piratfiskeri, stopper overfiskeriet af torsken og opretter flere fuldt beskyttede områder på havet. Kun på den måde kan torsken, men også alle de andre fisk i Kattegat, reddes.