Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 28. januar, 2016
Mere end nogensinde har det arktiske miljø brug for beskyttelse. Ellers risikerer vi, at rovgriske olieselskaber spolerer den sårbare natur med kemikalier og olieudslip. At store industritravlere ødelægger økologisk sårbare områder. Indtil den nødvendige lovgivning kommer på bordet, tager Greenpeace ansvar for, at miljøet lider så lidt som muligt under selskabernes jagt på olierigdomme.

Greenpeace-aktivist protesterer mod boreplatformen Leiv Eiriksson

Vi kan ikke se passivt til mens selskabernes udbytning af det arktiske miljø øger risikoen for en katastrofe, der minder om den, vi så i den Mexicanske Golf. Greenpeace konfronterer de selskaber, der forsøger at bore efter olie.

Samtidig arbejder vi for, at politikerne tager truslen mod det arktiske miljø seriøst og sætter beskyttelse og bæredygtighed over økonomisk profit. I Grønland indgår vi i en konstruktiv dialog, og forsøger at hjælpe med at udpege alternativer til økonomisk udvikling, der ikke omfatter ødelæggelse af klima og miljø.

Med hensyn til regionens økologiske sårbarhed, sin status som et økologisk og biologisk signifikant område, og det høje niveau af usikkerhed om arktiske marine økosystemers sundhed i lyset af klimaforandringerne, har vi brug for, at miljøbeskyttelse sættes øverst på dagsorden. Greenpeace deltager derfor i dialog med beslutningstagere for at verdens ledere skal at udvikle en ambitiøs plan for beskyttelse af Arktis, et netværk af beskyttede havområder i hele det Arktiske Ocean inkluderet.

Her er 5 grunder til, at verdens ledere skal begynde at udvikle en ambitiøs plan for beskyttelse af Arktis:

  • Det Arktiske Ocean er et meget specielt sted. I 2014 udpegede FN-konventionen om den biologiske mangfoldighed, hele havet i det centrale Arktis som økologisk og biologisk signifikante område. Mens denne betegnelse ikke giver mandat til specifik beskyttelse, taler det for forebyggende aftaler som et fiskerimoratorium.
  • Dette område, som indeholder nogle meget sårbare økosystemer og arter, er truet. Et stærkt behov for at begrænse de menneskelige industrielle aktiviteter og øge yderligere videnskabelig forskning er blevet identificeret. Etableringen af ​​store marine reservater har vist sig at resultere i langvarige og ofte hurtige stigninger i biodiversitet og produktivitet af marine organismer. Marine reservater er ikke alene et vigtigt bevarings- og forvaltningsværktøj, de er også effektive i opbygningen af økosystemers modstandsdygtighed i et hurtigt skiftende klima og forsurende hav.
  • I modsætning til Antarktis, er der i øjeblikket ingen enkelt overordnet traktat der regulerer aktiviteter i Arktis. Med kun et kludetæppe af forskellige regler og bestemmelser på plads, står Arktis i øjeblikket åben for udnyttelse, dårlig praksis og ulovligheder.
  • Arktiske befolkninger er afhængige af et sundt økosystem til fisk og jagt. Mange befolkninger i Arktis, er afhængige af sunde fiskebestande langs kanterne af isen, hvor de i årtusinder ermæret sig selv og deres kultur.