Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 22. september, 2010
Greenpeace deltager i de klimapolitiske processer og arbejder for at påvirke politiske beslutninger mod mere bæredygtige løsninger. Samtidigt holder vi øje med store virksomheders klimapolitik og drivhusgasudslip. Vi informerer politikere, presse og befolkningen om de problemer, som den globale opvarmning medfører.Samtidigt bidrager vi med research og forskning, kommer med alternative løsninger, og udgiver egne rapporter. Direkte fredelig protest kan i sidste ende blive nødvendigt.

Aktivister fra Greenpeace på undersiden af Cairns borerig, Stena Don.

Dansk klimascenarie: Sådan kan vi effektivt reducere vores CO2-udslip

Det energiscenarie, som Klaus Illum har udarbejdet i samarbejde med Greenpeace og offentliggjort i juli 2010, dokumenterer, hvordan Danmark  kan reducere CO2-udslippet fra energi- sektoren med 46 % i 2020 og 73 % i 2030 i forhold til 1990 gennem kraftig satsning på energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi. Energiscenariet er er derfor en guide til politikerne, om hvad der skal til i de næste 20 år for at realisere et 100 % vedvarende energisystem om 30-40 år.

Læs mere om Greenpeace' klimascenarie i rapporten " Ombygning af energisystemet - omstilling og fremgangsmåde"

Greenpeace's Guide to Greener Electronics

Barometeret i kampagnen Guide to Greener Electronics rangordner 20 af verdens største elektronik-producenter i forhold til, hvor gode de er til at producere miljøvenligt, og hvor dygtige de er til at tage hånd om, at deres apparater bliver oparbejdet forsvarligt, når de har udtjent deres værnepligt.

Kampagnen Guide to Greener Electronics har høstet stor succes både blandt forbrugere og producenter, og der er opstået en hård konkurrence mellem producenterne, om at være "grønnest". Barometeret er også en stor hjælp for den miljøbevidste forbruger, som står foran nyindkøb af computere, TV eller mobiltelefoner. Samtidig er der kommet betydeligt mere fokus på ulovlig eksport af elektronisk affald til u-lande.

Mod stærke drivhusgasser som kølemidler: Greenfreeze

Stærke drivhusgasser som HFC og HCFC forøger drivhuseffekten betydeligt mere end CO2. De anvendes fortrinsvis som kølemidler. Greenpeace udviklede for 18 år siden i Tyskland en køleteknologi til brug i køleskabe, der er langt mere miljøvenlig end andre metoder. Greenfreeze, som teknologien kaldes, er baseret på kulbrinter i stedet for HCFC og HFC. Denne teknologi - med isobutan som kølemiddel og cyclopentan i isoleringen  er blevet en stor succes og bliver nu brugt over hele verden. Med 15 års forsinkelse er Greenfreeze i 2009 endelig også introduceret i USA. I Danmark er alle køleskabe på markedet af greenfreeze-type.

At dokumentere forandring: Greenpeace' Arktis-ekspeditioner

I mange år har Greenpeace i samarbejde med internationale klimaforskere studeret de klimatiske forandringer, som man allerede nu kan se i Arktis. Under vores Arktis-ekspeditioner indsamler vi data og sætter fokus på de hurtigt fremadskridende klimaforandringer, der allerede er i gang.

I sommeren 2009 tog Greenpeace-skibet Arctic Sunrise ud på en tre måneders ekspedition rundt Grønland. Ombord var der en række klimaforskere, som bl.a. skulle skaffe data for smeltning fra gletchere og havis. Vi kunne på den måde dokumentere den foruroligende afsmeltning og gøre opmærksom på, hvilke dramatiske konsekvenser det globale opvarmning har for den skrøbelige arktiske natur. Ekspeditionen resulterede i et stærkt budskab til deltagerne i COP15 om, at vi bevæger os ud på tynd is og  skal handle nu.

Greenpeace-skibet Arctic Sunrise på ekspedition i Arktis i 2009 

Fra maj til juli 2010 sendte vi igen et skib med forskere til arktis Denne gang med et tysk forskningsteam fra Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) i Kiel. Greenpeace-skibet Esperanza sejlede den 14. maj fra Kiel med kurs mod Norge, og videre til Svalbard og Grønland. På denne ekspedition satter vores klima- og havforskere fokus på fiskebestanden og havenes forsuring, samt effekterne som den globale opvarmning har på havet og Arktis-området.

Blandt andet skal ekspeditionsteamet indhente data, som de måleinstrumenter, der blev opstillet under den sidste ekspedition i sommer 2009, siden har registreret. Det centrale forskningsemne er dog havet som økosystem, og hvilke skader man allerede nu kan måle. Blandt andre vil forskerne tage vandprøver, kortlægge hidtil ukendte dybhavsområder i det nordlige del af Barentshavet og dokumentere trawler-fiskeri i uudforskerede områder, hvor der tidligere var havisdækket.

For mere bæredygtige og effektive transportløsninger: SmILE-bilen

Greenpeace ombyggede i 1996 en Renault Twingo - den da mest almindelige  personbil - så den kørte dobbelt så langt på en liter benzin, som den oprindelige version af samme bil. Det var en dokumentation for, at bilindustrien var fulde af løgn, når de påstod, at man ikke kunne producere så effektive biler. Og en illustration af, hvor meget olie, der kunne spares ved at lave energieffektive benzin- og dieselbiler, indtil langt mere energieffektive elbiler - der i stigende grad kan køre på el fra vedvarende energi - kan erstatte fossill-biler.