Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

100 % vedvarende energi - Ja tak!

Side - 29. marts, 2011
Skal vi have 100 % vedvarende energi inden 2050 - med nye eksportmuligheder og grønne job, eller skal Danmark fortsat være afhængig af dyr, forurenende kul og olie fra udlandet?

Danske Danfoss og mere end 200 andre virksomheder, politikere og organisationer i Europa er allerede gået foran og har underskrevet en erklæring, der opfordrer Europas politikere til at omstille den europæiske energiproduktion fra at være afhængig af dyre og forsyningsmæssigt usikre brændsler som kul, olie og gas til at være baseret på 100 % vedvarende energi i 2050.

Det gør de, fordi Danmark lige nu har en enestående mulighed for igen at blive et klima- og energimæssigt foregangsland med skabelse af nye, grønne jobs og store erhvervsmæssige muligheder for salg af viden og teknologi til udlandet.  Det er med andre ord sund fornuft, både for klimaet, for økonomien og for erhvervslivet at omstille til 100 % vedvarende energi.

Se hvilke virksomheder, der har underskrevet erklæringen her.

Få mere vidne om hvordan man som virksomhed kommer med på erklæringen ved at skrive til .

Facts om 100 % vedvarende energi:

•    Den forrige regerings klimakommission har dokumenteret, at Danmark allerede i år 2050 kan omstille til 100 % vedvarende energi. Det kan ske samtidig med, at det danske bruttonationalprodukt, BNP, fordobles.

•    Klimakommissionen peger også på, at en dansk omstilling til et 100 % vedvarende energisystem i 2050 kun vil resultere i en meromkostning på en ½ % af det danske BNP.

•    Hvis ikke verdenssamfundet reagerer i forhold til klimaforandringerne, så kommer det ifølge den britiske økonom Nicholas Stern til at koste 5-20 % af det globale BNP

•    Øgede investeringer i vedvarende energi og energibesparelser vil alene i Danmark kunne skabe 25.000 grønne arbejdspladser.

•    Inden 2030 kan vi komme helt af med at brænde kul af i Danmark – hvis der bliver investeret rigtigt.

•    Halvdelen af vores el kan i 2020 komme fra vindmøller.

•    Det danske CO2-udslip kan allerede i 2020 være reduceret med næsten 50 %.

Greenpeace kontakter resten af året europæiske og danske virksomheder for at opfordre dem til også at underskrive erklæringen om 100 % vedvarende energi.