Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Alternativer til fossile brændsler findes!

Side - 22. september, 2010
Der findes masser af bæredygtige vedvarende energiteknologier, som med ganske lave omkostninger kan bruges til at standse den globale opvarmning. Ledende internationale klimaforskere anbefaler, at regeringerne skal ophæve de barrierer, der forhindrer at disse teknologier kommer i brug. Vi mener, at tiden er inde til at udfase ikke-bæredygtige energiteknologier og fossile brændsler, og at investeringerne i stedet skal tilgå energieffektivisering og implementering og udvikling af vedvarende energi.

Sol- og vindenergi er afgørende i kampen mod klimaforandringer og udfasningen af brugen af fossile brændsler.

Greenpeace' internationale klimascenarie "Energy [R]evolution" viser tydeligt, hvordan yderligere massive investeringer i vedvarende energier og energieffektivisering kan føre til, at vedvarende energi dækker 95 % af verdens elektricitetsbehov i 2050, og 80 % af bruttoenergiforbruget. Det fører til årlige besparelser på 282 milliarder dollars til 2030 og 964 mia. dollars op til 2050. En kærkommen pose penge i tider med finansiel krise og på samme tid en vigtig brik i kampen mod klimaforandringerne.

Danmarks rolle som foregangsland indenfor vindenergi er i fare  

Danmark har i de sidste årtier været et foregangsland på vindkraftsområdet: Danske producenter leverer stadig en fjerdedel af alle de vindmøller, der opstilles verden rundt. Vind dækker i dag 20 procent af det danske elforbrug. Vi skal dog passe på, at denne gode udvikling ikke går i stå. Det første VK-regeringen gjorde, da den kom til magten i 2001, var at aflyse 3 af 5 planlagte havmølleparker. Og siden 2003 har den stort set sat vindkraftudbygningen i Danmark i stå. En fællesrapport fra Greenpeace og EWEA (den europæiske vindkraftorganisation) viser, at vindkraftens potentiale er højt: Med fortsat udbygningstakt kan vindkraft komme til at dække 19 procent af det globale elforbrug i 2020 og 27procent i 2050. Ifølge Greenpeace danske energiscenarie vil vindkraft i Danmark i 2020 dække 45 procent af elforbruget - og knapt 53 procent i 2030.

Solenergi kan skabe millioner af nye jobs

Solenergi er en voksende teknologi med et stort potentiale. Siden 1998 voksede markedet for solenergi med årligt 35 procent. Et studie, som Greenpeace gennemførte 2008 i samarbejde med den europæiske solcelleindustri (EPIA), konkluderer, at solenergien har potentialet til at levere el til en milliard mennesker allerede i 2020. Denne voksende industri ville samtidigt skabe 2 millioner nye jobs. I 2050 vil solceller kunne levere næsten 15 procent af verdens forventede totale elforbrug.

Alternative transportteknologier har brug for støtte

Transportsektoren er ansvarlig for 22 procent af verdens drivhusgasudslip, hvoraf biler udgør cirka 80 procent. At bruge offentlige transportmidler er langt mere klimavenligt, end at køre i privatbilen, og at tage toget er selvfølgelig mere miljøvenligt end at flyve.

Men også den offentlige transportsektor kan blive mere effektiv. Greenpeace anbefaler de offentlige transportselskaber og regeringen til at investere i effektive og bæredygtige løsninger frem for fx i biobrændsel. Biobrændsel er ikke den grønne løsning, som nogle prøver at sælge den som. Mange typer af biobrændsel fører til et større drivhusgasudslip end normal diesel. Greenpeace appellerer derfor til den offentlige transportsektor og regeringen om at satse på bæredygtige og effektive trafikløsninger, som fx elbiler. Derudover skal der lægges pres på bilproducenterne om at lave langt mere energieffektive biler. Greenpeace har blandt andet demonstreret mulighederne ved for 10 år siden at ombygge en Renault Twingo, så den kørte dobbelt så langt på en liter benzin, som den oprindelige version. Konceptet hed SmILE.