Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Danmark i kulalderen

Side - 22. september, 2010
Omkring halvdelen af Danmarks produktion af elektricitet sker på ni centrale kraftværker med kul som brændsel. Afbrænding af kul er ansvarlig for en tredjedel af Danmarks CO2-udslip og sikrer os desværre en placering på verdens top-25 liste over CO2-udslip per indbygger. Danmark er samtidig blandt verdens 5 største kul-importører per indbygger.

Christiansborgs slotsplads med et gigantisk dannebrog af kul for at minde politikerne om Danmarks meget store kulforbrug.

Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 40 procent i 2020, men det kan ikke lade sig gøre så længe de danske kraftværker fyrer med så meget kul, som de gør i dag. I stedet for at købe CO2-kreditter i udlandet, burde Danmark investere mere i hjemlig vedvarende energi og udfase kulkraftværkerne.

Kul er beskidt

Det er ikke kun CO2-udslippet ved afbrænding af kul, der er dybt problematisk. Afbrænding af kul fører også til skadelige udledninger af SO2, NOx og tungmetaller, samt store mængder af afsvovlingsprodukter, aske og slagger. Selvom der er installeret rensning på mange af de danske, centrale kraftværker, bliver der stadig årligt udledt i alt 8.000 ton SO2 og 30.000 ton NOx fra dem. Afbrænding af kul er derudover årsag til 50 procent af EU's udledning af kviksølv til luft. Hertil kommer de uacceptabelt store problemer ved kulminedriften. Den hører til verdens mest beskidte og farligste erhverv, og mange tusinde kulminearbejdere dør hvert år ved ulykker.

Kulkraft med CO2-lagring (CCS) er et blindspor

Kulkraft, hvor man opfanger og lagrer CO2, er et forsøg på at reducere klimapåvirkningen fra afbrænding af kul på kulkraftværker. Det er en teknologi, der måske vil fungere i stor skala om 10-15 år. Kulmineindustrien og elsektoren bruger CO2-lagring som en undskyldning for at man kan opføre nye, kulfyrede kraftværker. CCS er dog rasende dyrt og vil føre til op til 40 procent øget kulforbrug. Ingen kan garantere for, at den lagrede CO2 bliver i undergrunden. Derfor skal penge og politisk fokus hellere bruges til at fremme vedvarende energi og energibesparelser.