Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gensplejsdede planter, GMO (Genetisk Modificerede Organismer) kan hverken afhjælpe fødevarekriser eller løse landbrugets problemer. Erfaringerne viser derimod, at udsætning af GMO i naturen resulterer i øget forbrug af sprøjtegift, spredning til uønskede områder og tab af udbytte. Yderligere findes der i dag GMO-produkter med gener resistente overfor antibiotika.

Multinationale GMO-virksomheder markedsfører GMO, som løsning på verdens sultproblem. Alt imens FNs landbrugspanel, IAASTD, vurderer, at løsningen med hensyn til verdens fødevareforsyning og tilpasning til klimaforandringerne ligger i bæredygtigt landbrug, og ikke i GMO.

Et landbrug der i dag står for den samme udledning af drivhusgasser som den globale transportsektor er ikke bæredygtigt. Et klimavenligt landbrug kræver en omfordeling af EU's landbrugsstøtte. Det skal gøres økonomisk attraktivt at drive bæredygtigt landbrug.

Seneste

 

WTO-afgørelsen del 1

Rapport/dokument | 28. februar, 2006 kl. 0:00

European Communities - Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 7 February 2006.

WTO-afgørelsen del 2

Rapport/dokument | 28. februar, 2006 kl. 0:00

European Communities - Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 7 February 2006.

Lækket WTO-rapport

Nyhed | 28. februar, 2006 kl. 0:00

Hele den godt 1000 sider lange foreløbige WTO-afgørelse i handelstvisten om EU's stop for nye GMO-godkendelser mellem 1998 og 2004 er blevet lækket til miljøorganisationen Friends of the Earth, som Greenpeace samarbejder med i Bite Back...

Terrorpakke-dom mod Greenpeace kan få store følger

Nyhed | 30. januar, 2006 kl. 0:00

Torsdag den 2. februar 2006 kan blive en skelsættende dato for Greenpeace og andre organisationer, der lejlighedsvis benytter sig af fredelig civil ulydighed. Med henvisning til en lovparagraf indført med terrorpakken i 2002 blev Foreningen...

Brev til miljøministeren vedrørende EU rådsmøde 2/12 2005

Rapport/dokument | 30. november, 2005 kl. 0:00

The recent authorisations of certain genetically modified organisms (GMOs) by the European Commission have stirred intense controversy across Europe and are seen as a blatant example of the EU democratic deficit. On 2 December you will have the...

The US Assault on Biosaftey - The WTO dispute on GMOs

Rapport/dokument | 15. februar, 2005 kl. 0:00

Briefing on the US govt complaint to the WTO regarding EU de facto moratorium on GMOs

The US Assault on Biosafety – The WTO dispute on GMOs

Rapport/dokument | 15. februar, 2005 kl. 0:00

On May 13, 2003 the US government threatened consumers, farmers and the environment when it filed a complaint with the World Trade Organization (WTO) against the European Union’s de facto moratorium on genetically modified organisms (GMOs), as...

Monitoring of genetically engineered crops: European Commission fails to protect EU...

Rapport/dokument | 15. februar, 2005 kl. 0:00

Greenpeace accuses the European Commission of exposing EU Member States to the irreversible risks of genetically engineered (GE) crops and of undermining relevant safety regulations within the EU.

Rust, Resistance, Run Down Soils, and Rising Costs - Problems Facing Soybean...

Rapport/dokument | 10. januar, 2005 kl. 0:00

The phenomenal growth of the soybean industry in Argentina over the last decade has been heralded as the one bright spot in a nation suffering from international debt, rising unemployment and poverty, and a host of other economic and social...

Høringssvar

Rapport/dokument | 3. november, 2004 kl. 0:00

Greenpeace kommentarer til udkast til: Bekendtgørelse om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale. Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.

91 - 100 af 109 resultater.