Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gensplejsdede planter, GMO (Genetisk Modificerede Organismer) kan hverken afhjælpe fødevarekriser eller løse landbrugets problemer. Erfaringerne viser derimod, at udsætning af GMO i naturen resulterer i øget forbrug af sprøjtegift, spredning til uønskede områder og tab af udbytte. Yderligere findes der i dag GMO-produkter med gener resistente overfor antibiotika.

Multinationale GMO-virksomheder markedsfører GMO, som løsning på verdens sultproblem. Alt imens FNs landbrugspanel, IAASTD, vurderer, at løsningen med hensyn til verdens fødevareforsyning og tilpasning til klimaforandringerne ligger i bæredygtigt landbrug, og ikke i GMO.

Et landbrug der i dag står for den samme udledning af drivhusgasser som den globale transportsektor er ikke bæredygtigt. Et klimavenligt landbrug kræver en omfordeling af EU's landbrugsstøtte. Det skal gøres økonomisk attraktivt at drive bæredygtigt landbrug.

Seneste

 

Brev fra Greenpeace 11. maj 2006

Rapport/dokument | 14. juni, 2006 kl. 0:00

Brev fra Greenpeace 31. maj 2006

Rapport/dokument | 14. juni, 2006 kl. 0:00

Umulig GMO-sameksistens

Nyhed | 6. april, 2006 kl. 0:00

Flere års dyrkning af GMO-majs i Spanien er ved at gøre det umuligt at undgå GMO-forurening af almindelig majs. "Jeg sår majs igen i år. Men hvis den bliver forurenet igen [med GMO-majs], så må jeg helt opgive at dyrke majs. Jeg kan ikke holde...

Impossible Coexistence

Rapport/dokument | 4. april, 2006 kl. 0:00

Seven years of GMO's have contaminated organic and conventional maize: an examination of the cases in Catalonia and Aragon.

Impossible Coexistence (short version)

Rapport/dokument | 4. april, 2006 kl. 0:00

Seven years of GMOs have conteminated organic and conventional maize: an examination of the cases of Catalonia and Aragon.

Terrorpakke I og II skal rettes mod terrorisme, ikke civilsamfundet

Rapport/dokument | 29. marts, 2006 kl. 11:53

Bred NGO-protest mod terrorpakke

Nyhed | 28. marts, 2006 kl. 0:00

22 danske organisationer afleverede i fredags (24 marts) fælles høringssvar til regeringens terrorpakke II. Greenpeace, Mellemfolkelig Samvirke, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og andre danske organisationer...

Implementation of Article 18.2(a) of the BSP

Rapport/dokument | 8. marts, 2006 kl. 0:00

The Cartagena Protocol on Biosafety (BSP), now ratified by 131 states of the world, sets common minimum standards for transboundary movements of living modified organisms (LMOs, outside the protocol usually called genetically modified organisms...

WTO-afgørelsen del 1

Rapport/dokument | 28. februar, 2006 kl. 0:00

European Communities - Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 7 February 2006.

WTO-afgørelsen del 2

Rapport/dokument | 28. februar, 2006 kl. 0:00

European Communities - Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 7 February 2006.

81 - 90 af 107 resultater.