Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Den varme kartoffel

Side - 15. april, 2010
Den genmodificerede kartoffel Amflora blev i marts 2010 godkendt til dyrkning i EU efter 13 års tovtrækkeri med kemikoncernen BASF, der står bag GMO-kartoflen. EU godkendte GMO-kartoflen på trods af, at den politisk ”varme” kartoffel blandt andet indeholder et ulovligt gen, som er resistent overfor antibiotika.

Godkendelse brud på EU-lov

BASFs har efter 13 års kampe og trusler mod EU, fået tilladelse til at dyrke deres GMO-produkt. Det til trods for, at de har krænket alle regler om tests og forsøg.

Godkendelsen af kartoflen bryder med EU-lov på følgende områder:

  • Kartoflen indeholder et gen, som er resistent overfor flere antibiotika
  • Der er ikke blevet foretaget de nødvendige tests og vurderinger i forhold til miljøskadende konsekvenser ved dyrkning af kartoflen
  • Kartoflen er ikke testet tilstrækkeligt i forhold til forgiftning af mennesker og dyr. Langt fra!
  • Molekylære uregelmæssigheder og uventede forandringer i plantens stofskifte er blevet ignoreret
  • Hvis man begynder at dyrke GMO-kartoflen, er det ikke muligt at undgå at GMO-kartofler dukker op i almindelige spisekartofler

BASF har vundet det første slag, og hvis det står til kemi-koncernerne er det nok ikke det sidste GMO-produkt, vi får at se i EU.

Derfor kæmper Greenpeace ikke kun for at den konkrete GMO-kartoffel forbydes, men også for at der mere generelt rettes  op på de brud på EU-loven, som er sket, ved godkendelsen af BASFs GMO-kartoffel.

Vi vil simpelthen ikke finde os i, at EU lader sig presse og true til at slække på de sikkerhedskrav, der skal være med til at beskytte vores jord! Vi vil ikke være med til, at de store kemi-koncerner spiller hasard med verdens økosystemer! For det er hvad man gør, når man udsætter GMO i naturen.

AntiCorp - en nødkur fra Greenpeace til politikere, der er udsat for de store selskabers lobbyisme for genmodifikation i landbrug og fødevarer.

Hjælp med at stoppe GMO i EU

I Greenpeace arbejder vi i øjeblikket på samle 1 million underskrifter for en GMO-fri fremtid. Med 1 million underskrifter kan vi afgive en officiel anmodning til Europa-kommissionen om moratorium for GMO-fødevare i Europa. Skriv under her.

 

Tags