4 tulosta
 

Talvivaaran kaivos suljettava

Lehdistötiedote | huhtikuu 24, 2013 at 13:39

Suomalaiset ympäristöjärjestöt vaativat Talvivaaran kaivoksen sulkemista. Talvivaaran kaivos ei ole missään vaiheessa toiminut suunnitellulla ja hyväksyttävällä tavalla. Se on aiheuttanut jatkuvia ympäristöongelmia sekä toiminut vaarallisena...

Talvivaarasta virtaa voimakkaasti emäksistä vettä

Lehdistötiedote | marraskuu 29, 2012 at 14:08

Greenpeacen vapaaehtoiset ovat parhaillaan ottamassa vesinäytteitä Sotkamossa Talvivaaran maastossa. Uusien mittausten tulokset saadaan ensi viikolla. Mittaushetkellä tänään torstaina havaittiin, että kaivokselta pohjoiseen Oulujoen vesistöön...

Talvivaaran kaivostoimintaa ei saa käynnistää eikä jätevesiä päästää vesistöihin

Lehdistötiedote | helmikuu 14, 2013 at 12:04

Greenpeace tuomitsee Talvivaaran aikeet nopeuttaa tuotannon käynnistämistä laskemalla alueella olevat jätevedet vesistöihin. Myöskään malmin tuontia biokasaliuotukseen ei saa aloittaa ennen kuin alueen jätevedet on puhdistettu ja vesikierto on...

Ristiriitaiset mittaustulokset kertovat: Kukaan ei hallitse Talvivaarassa vellovia vesiä

Blogimerkintä Juha Aromaa | marraskuu 22, 2012

Eilen Talvivaara aloitti jäteveden juoksutuksen eteläisestä Kuusilammesta. Talvivaara kertoo, että louhoksen vieressä olevaan eteläiseen Kuusilampeen on varastoitu pääasiassa lupaehdot täyttävää sadantavettä. Tämä kuulosta ihan siltä...

1 - 4 4 tulokset.