Suomen metsät

Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, mutta siitä huolimatta luontomme köyhtyy. Hakkuut tuhoavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Pysäytetään metsiemme hävitys.

Ongelma

Suomen metsät häviävät ja yksipuolistuvat huolestuttavaa vauhtia. Metsiemme lajeista yli 800 on jo uhanalaisia ja kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Ilmastonmuutoksen kannalta asia on yksinkertainen: mitä vähemmän metsiä hakataan, sen parempi ilmastolle. Mutta ilmastokriisin keskellä metsäkansan suunta on toinen: metsiä hakataan entistä enemmän ja uusia sellutehtaita suunnitellaan.

Mitä teemme

Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi. Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä metsäyhtiöiden ja valtion hakkuita.

Forest Rescue Station to Protect Sami Reindeer Forest Area

Viestimme uudelle hallitukselle

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon ja suojelemaan tiukasti 10% metsistään vuoteen 2030 mennessä. Siksi ne suojelupäätökset, joilla luontokato pysäytetään, on tehtävä 2023 alkaneen hallituskauden aikana.

Lisää aiheesta