Suomen metsät

Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, mutta siitä huolimatta metsäluontomme köyhtyy jatkuvasti. Metsiemme hakkuut tuhoavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja kiihdyttävät ilmastokriisiä. Pysäytetään metsiemme hävitys ja vaaditaan metsäyhtiöitä vastuuseen.

Suomen metsät köyhtyvät – pelastetaan ne

Suomen metsät häviävät ja yksipuolistuvat huolestuttavaa vauhtia. Metsiemme lajeista yli 800 on jo uhanalaisia ja kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Ilmastonmuutoksen kannalta asia on yksinkertainen: mitä vähemmän Suomen metsiä hakataan, sen parempi ilmastolle. Mutta ilmastokriisin keskellä metsäkansan suunta on toinen: metsiä hakataan entistä enemmän ja uusia sellutehtaita suunnitellaan.

Suomen metsät – toimintaa luonnon puolesta

Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkeimmistä ja kiireisimmistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa.
Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä metsäyhtiöiden ja valtion kestämättömiä hakkuita.

Forest Rescue Station to Protect Sami Reindeer Forest Area

Hallituksen on suojeltava metsiä

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon ja suojelemaan tiukasti 10% maamme metsistä vuoteen 2030 mennessä. Siksi ne suojelupäätökset, joilla luontokato pysäytetään, on tehtävä 2023 alkaneen hallituskauden aikana. Suomen metsiä voi suojella vain Suomessa.

Lisää aiheesta