163 tulosta
 

Seuraukset

Sivu | toukokuu 8, 2012 at 15:46

Ihminen on toiminnallaan muuttanut ilmakehän herkkää kaasutasapainoa. Polttaessamme planeettamme hiili-, öljy- ja kaasuvarantoja ja tuhotessamme sen metsiä ilmakehään vapautuu kasvihuonekaasuja, jotka estävät lämmön karkaamisen maapallolta...

Ydinvoima ja ilmastonmuutos

Sivu | marraskuu 12, 2010 at 14:33

Vaikka maailmaan rakennettaisiin kansainvälisen atomienergiajärjestö tavoitteiden mukaisesti 500 uutta ydinreaktoria vuoteen 2030 mennessä, ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt alenisivat vain 3-4 prosentilla.

Ilmastonmuutos Arktiksella

Sivu | helmikuu 21, 2012 at 15:44

Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin ja myös ilmastonmuutoksen seuraukset huomataan siellä ensiksi. Yksi huomattavimmista seurauksista on arktisen merijään peittävyyden ja paksuuden nopea väheneminen.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Syyt

Sivu | marraskuu 15, 2010 at 14:48

Ilmastonmuutoksen aiheuttamista vakavista seurauksista vallitsee laaja tieteellinen ja poliittinenkin yksimielisyys. Ilmastonmuutoksen torjunta on silti osoittautunut vaikeaksi – lähinnä poliittisista syistä.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Napajää vetäytyy

Sivu | helmikuu 8, 2012 at 14:17

Joka vuosi syyskuun puolivälissä katseet kohdistuvat pohjoiseen, jotta tietäisimme mikä on merijään vähimmäislaajuus, ja missä suhteessa jäätä on aiempiin vuosiin verrattuna.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Ratkaisut

Sivu | marraskuu 15, 2010 at 15:18

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen tärkeimmät lähteet ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsien hävitys, maatalous sekä teollisuuskaasujen käyttö. Greenpeacen ratkaisu ilmastonmuutokseen on nimeltään Ilmastovisio, Climate Vision 2050.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Erota Shell ja Gazprom

Toiminta | joulukuu 10, 2013 at 11:30

Kerro Shellin uudelle toimitusjohtajalle, Ben van Beurdenille, että on aika pistää arktiset poraussuunnitelmat Gazpromin kanssa jäihin.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Arktisen alueet uhat

Erikoisartikkeli | toukokuu 11, 2012 at 11:18

Arktista aluetta uhkaavat ilmastonmuutos, alueen luonnonvarojen kasvanut hyväksikäyttö ja monet muut asiat.

Miten voit auttaa?

Sivu | marraskuu 15, 2010 at 17:07

Ilmastoystävällinen elämä on helpompaa kuin luuletkaan. Täältä löydät vinkkejä toimintaan ilmaston lämpenemistä vastaan.

Greenpeace Arktisesta strategiasta: Hyviä avauksia lähdettävä viemään eteenpäin

Lehdistötiedote | elokuu 23, 2013 at 12:18

Valtioneuvoston tänään hyväksymä Arktinen strategia sisältää hyviä ja konkreettisia avauksia arktisen alueen suojelun edistämiseksi. Greenpeace toivoo, että esitykset eivät jää tyhjiksi sanoiksi vaan niitä lähdetään tosissaan viemään eteenpäin...

1 - 10 163 tulokset.

tuloksia per sivu
10 | 20 | 50