Energiavallankumous

Ihmiskunnalla on kiire päästä eroon fossiilisista polttoaineista katastrofaalisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi. Energiantuotannossa syntyy noin kaksi kolmasosaa maailman ilmastopäätöistä, jotka ruokkivat ilmastonmuutosta. Arktisen merijään supistuminen ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ovat esimerkkejä ilmastonmuutoksen seurauksista, jotka uhkaavat meidän kaikkien hyvinvointia.

Tarvitsemme energiavallankumouksen. Maailman rikkaat tuhlaavat energiaa samalla kun kolmannes maailman väestöstä elää ilman sähköä. Jotta voimme tuottaa kaikille kohtuullisen määrän energiaa, meidän on lisättävä energiatehokkuutta ja siirryttävä uusiutuviin energianlähteisiin. Päästöjen vähentäminen ei onnistu, jos köyhien ja kehittyvien maiden asukkaat näkevät sen tarkoittavan jäämistä ilman energiaa.

Energiajärjestelmä tarvitsee kokonaisvaltaisen uudistuksen

 • Energiankäytön tehokkuutta parannetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla
 • Lisätään nopeasti hajautettua, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa energiantuotantoa
 • Rakennetaan älykäs sähköverkko
 • Fossiilisista polttoiaineista luovutaan ilmastopäästöjen takia
 • Ydinvoimasta luovutaan ydinvoiman riskien takia

Uusiutuvan energian hyödyt

 • Uusiutuva energia on puhdasta
 • Uusiutuviin perustuva energiajärjestelmä on hajautettu ja kestää paremmin häiriöitä
 • Uusiutuvaan energiaan investoiminen luo uusia työpaikkoja
 • Uusiutuvien avulla voidaan vähentää riippuvuutta kalliista tuontipolttoaineista kuten öljystä, hiilestä ja kaasusta - tämä tuo keskipitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä 

Uusiutuva energia on lähes päästötöntä. Tuulivoima, kestävästi tuotettu bioenergia, aurinkosähkö- ja lämpö, biokaasu ja maalämpö tekevät fossiilisista ja ydinvoimasta luopumisen mahdolliseksi. Uusiutuvan energian lisäämisellä ilmastopäästöt saadaan kääntymään laskuun.

Uusiutuva energia luo uusia työpaikkoja koko maahan. Uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit luovat moninkertaisesti työpaikkoja verrattuna esimerkiksi ydinvoimaan tehtyihin investointeihin. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies arvioi, että 10 miljardin investoinnilla ydinvoimaan luodaan 3000 pysyvää työpaikkaa, kun taas 2 miljardin investoinnilla tuulivoimaan luodaan 15 000 pysyvää työpaikkaa. Saksassa uusiutuvan energian sektori työllistää  jo yli 380 000 ihmistä.

Uusiutuva energia korvaa kalliita tuontipolttoaineita. Uusiutuvaan energiaan tehtävät investoinnit maksavat itsensä takaisin saavutettuina polttoainekuluina. Esimerkiksi Euroopassa öljyn hinnan nousu 1 eurolla nostaa tuontiöljyyn käytettyjä kuluja 400 miljoonaa euroa kuukaudessa. Arvioiden mukaan Euroopassa uusiutuvan energian vaatimat investoinnit kuittautuvat kaksinkertaisesti vuoteen 2050 mennessä aikaansaatuina polttoainesäästöinä.

Irtautumalla fossiilisiin polttoaineisiin ja uraaniin perustuvasta energiantuotannosta, vähennetään samalla muita ympäristöongelmia. Hiili- ja uraanikaivokset aiheuttavat kaivosalueilla merkittäviä paikallisia ympäristötuhoja. Öljyonnettomuuksien riskit kasvavat, koska tuotantoa siirretään hupenevan öljyn maailmassa vaikeammille tuotantoalueille kuten Arktikselle.

Miten energiavallankumous tehdään?

Energiajärjestelmän uudistaminen onnistuu investoimalla monipuolisesti ja määrätietoisesti uusiutuvaan energiaan, parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla liikennejärjestelmää ja ottamalla käyttöön älykkäät sähköverkot.

 • Valtion, kuntien ja yritysten on sitouduttava päästöjen voimakkaaseen vähentämiseen
 • Hintalappu hiilelle – saastuttaja maksaa
 • Fossiilisten polttamisen ja energian tuhlaamisen kannusteet pois
 • Ydinvastuuta on tiukennettava
 • Uusiutuvan energian byrokraattiset esteet on purettava
 • Riittävät kannusteet uusiutuviin investoimiselle
 • Uusien autojen ja rekkojen energiatehokkuusnormit tiukemmiksi

Paremmat kannusteet energiatehokkuudelle ja uusiutuvalle energialle.
Koska energiainfrastruktuuriin tehdyt investoinnit ovat pitkäikäisiä, voidaan vääriä investointipäätöksiä tekemällä sitoa energiatuotanto vuosikymmeniksi väärälle raiteelle. Siksi uudet investoinnit tulee määrätietoisesti ohjata energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Ympäristölle haitalliset tuet on poistettava.

Energiankulutus voidaan energiatehokkuutta parantamalla kääntää laskuun. Energiatehokuutta voidaan lisätä esimerkiksi entistä tehokkaammilla sähkölaitteilla, vähentämällä rakennusten lämmityksen tarvetta, kehittämällä teollisuuden prosesseja tehokkaammiksi ja käyttämällä energiaa yleisesti entistä fiksummin optimoiden.

Henkilöliikenne tulee sähköistää ja rahtiliikenteestä mahdollisimman suuri osa tulee siirtää raiteille. Kestävästi tuotetut biopolttoaineet tulee käyttää ensisijassa raskaaseen tieliikenteeseen ja lentoliikenteeseen. Kaavoituksen ja esimerkiksi etätyösovellusten avulla liikkumistarvetta voidaan vähentää.

Älykkäät sähköverkot tukevat hajautettua energiantuotantoa ja mahdollistavat pientuotannon siirtämisen jakeluverkkoon. Hajautettu energiantuotanto myös vähentää siirtohäviötä.

Greenpeacen Energy [R]evolution -skenaario mallintaa siirtymisen kestävään energiajärjestelmään. Maailmanlaajuista energiavallankumousta koskeva raportti on julkaistu jo neljä kertaa. Tuorein maailmanlaajuinen raportti julkaistiin kesällä 2012. Raportti on englanninkielinen, mutta siitä on tehty suomenkielinen tiivistelmäEurooppaa käsittelevä skenaario julkaistiin lokakuussa 2012. Suomen energiavallankumousmallia käsittelevä englanninkielinen raportti on valmistunut vuoden 2012 marraskuussa, ja suomenkielinen raportti julkaistiin vuoden 2013 alussa.

Uusimmat päivitykset

 

Global Energy Revolution 2010

Julkaisu | heinäkuu 8, 2010 at 17:05

The report Energy [R]evolution: A Sustainable World Energy Outlook provides a detailed practical blueprint for cutting carbon emissions while achieving economic growth by replacing fossil fuels with renewable energy and energy efficiency. This...

Elvyttävää ilmastopolitiikkaa! (muistio)

Julkaisu | maaliskuu 23, 2009 at 1:00

Kansantalouden elvyttämiseen tähtäävän talouspolitiikan tulee nojata voimakkaasti ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta keskeisiin elinkeinoelämän kasvualoihin – matalaenergiarakentamiseen, energiatehokkaiden ja uusiutuvaan energiaan perustuvan...

Hyvä Hellas

Blogimerkintä tsalonen | helmikuu 12, 2009

Viime vuonna Greenpeacen laivat seilailivat aktiivisesti ympäriinsä maasta toiseen kampanjoiden kivihiiltä vastaan Quit Coal -kiertueella. Kiertue kävi myös Kreikassa, jossa Greenpeace on yhdessä muiden järjestöjen, muun muassa WWF:n...

Kestävän energian vallankumous Suomessa - yhteenveto

Julkaisu | tammikuu 19, 2009 at 16:57

Kahden sivun yhteenveto Greenpeacen energiaratkaisuista Suomessa.

Peter Lundin kommenttipuheenvuoro Energy revolution -skenaariosta 17.12.2008

Julkaisu | joulukuu 19, 2008 at 14:02

Teknillisen korkeakoulun professori Peter Lundin kommenttipuheenvuoro Greenpeacen Energy Revolution -energiaskenaarion esittelytilaisuudessa 17.12.2008.

BIOPOLTTOAINEISTA JA TAVOITTEISTA 2020

Julkaisu | joulukuu 19, 2008 at 13:58

Suomen Bioenergiayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuiton kommenttipuheenvuoro Greenpeacen Energy Revolution -energiaskenaarion esittelytilaisuudessa 17.12.2008.

31 - 36 49 tulokset.