Globaali energiavallankumous 2012

Julkaisu - kesäkuu 5, 2012
Energiavallankumous on välttämätön ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella saamme maailmanlaajuiset ilmastopäästöt vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia pienemmiksi verrattuna vuoteen 1990.

 

Miksi uusiutuva energiajärjestelmä?

 

Ihmiskunnalla on kiire päästä eroon fossiilisista polttoaineista katastrofaalisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi. Energiantuotannossa syntyy noin 2/3 maailman ilmastopäätöistä, jotka ruokkivat ilmastonmuutosta. Arktisen merijään kuolemankierre ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ovat esimerkkejä ilmastonmuutoksen seurauksista, jotka uhkaavat meidän kaikkien hyvinvointia.

Ydinvoimaan liittyy aina suuronnettomuuden uhka, tuhansien vuosien jäteongelma sekä riski ympäristön saastumisesta useissa tuotantovaiheissa. Ydinvoimainvestoinnit ainoastaan lykkäävät väistämättä tarvittavaa muutosta olematta kuitenkaan ratkaisu todelliseen ongelmaan. Ydinvoimapäätösten jälkeen investoinnit uusiutuviin Suomessa romahtivat yritysten ja kuntien sidottua rahansa ydinvoimahankkeisiin nopeasti toteutettavien uusiutuvien sijaan.

Kolmannes maailman väestöstä elää ilman sähköä, kun rikkailla sähköä riittää tuhlattavaksi asti. Energiaköyhyyden poistaminen, siis valon, lämmön ja liikkumismahdollisuuksien tuominen kaikkien ulottuville, on välttämätön osa energiavallankumousta. Päästöjen vähentäminen ei onnistu, mikäli köyhät ja kehittyvät maat näkevät sen tarkoittavan jäämistä ilman energiaa.

Energiajärjestelmä tarvitsee kokonaisvaltaisen uudistuksen:

  • Fossiilisista polttoaineista ja ydinvoimasta luovutaan
  • Energiankäytön tehokkuutta parannetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla
  • Lisätään nopeasti uusiutuvaa, hajautettua energiantuotantoa
  • Rakennetaan älykäs sähköverkko

 

25. lokakuuta 2012

 

 

Miten energiavallankumous tehdään?

Uuteen energiajärjestelmään siirrytään uusiutuvaan energiaan monipuolisesti ja määrätietoisesti investoimalla, energiatehokkuutta parantamalla, liikennejärjestelmää muuttamalla ja siirtymällä älykkäisiin sähköverkkoihin.

Koska energiainfrastruktuuriin tehdyt investoinnit ovat pitkäikäisiä, voidaan vääriä investointipäätöksiä tekemällä sitoa energiatuotanto vuosikymmeniksi väärälle raiteelle. Siksi uudet investoinnit tulee määrätietoisesti ohjata uusiutuvan energian tuotantoon.

Energiatehokkuutta parantamalla energiakulutuksen kasvua tulee leikata. Energiatehokuutta voidaan lisätä esimerkiksi entistä tehokkaammilla sähkölaitteilla, vähentämällä rakennusten lämmityksen tarvetta, kehittämällä teollisuuden prosesseja tehokkaammiksi ja käyttämällä energiaa yleisesti entistä fiksummin optimoiden.

Henkilöliikenne tulee sähköistää ja rahtiliikenteestä mahdollisimman suuri osa tulee siirtää raiteille. Kestävästi tuotetut biopolttoaineet tulee käyttää ensisijassa raskaaseen tieliikenteeseen ja lentoliikenteeseen. Kaavoituksen ja esimerkiksi etätyösovellusten avulla liikkumistarvetta voidaan vähentää.

Älykkäät sähköverkot tukevat hajautettua energiantuotantoa ja mahdollistavat pientuotannon siirtämisen jakeluverkkoon. Hajautettu energiantuotanto myös vähentää siirtohäviötä.

Greenpeace on luonut teknisen Energiavallankumous-skenaarion, jossa mallinnetaan siirtyminen uusiutuvaan energiaan perustuvaan energiajärjestelmään.

 

25. lokakuuta 2012

 

 

Maailmanlaajuista energiavallankumousta koskeva raportti on julkaistu jo neljä kertaa. Tuorein raporttijulkaistiin kesällä 2012. Raportti on englanninkielinen, mutta siitä on tehty suomenkielinen tiivistelmäEurooppaa käsittelevä energiavallankumousmallinnus julkaistiin lokakuussa 2012.

Milloin energiavallankumous voi tapahtua?

Greenpeacen mallin mukaan vuonna 2050 globaalisti yli 90 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Tämä aikataulu on teknisesti ja taloudellisesti täysin mahdollinen. Toteutuminen riippuu ainoastaan poliittisesta tahdosta.

Energiavallankumous 2050, päivitetty 2012