Venäjän Arktiksen öljytuhoa todistamassa

Maaliskuun alussa 2012 Venäjän Greenpeace vieraili Nojabrskissa, joka sijaitsee keskellä länsi-Siperian öljykenttiä. Alkuperäisasukkaat ovat hoitaneet poroja, kalastaneet ja metsästäneet. Paljon on muuttunut öljy-yhtiöiden saavuttua...

VideosivulleOngelmat Arktiksella

Ainutlaatuinen Arktis on vaarassa. Ilmaston lämpeneminen sulattaa Pohjoista jäämerta. Öljy-yhtiöt ovat ryhtyneet kilpajuoksuun öljyn etsimiseksi koskemattomilta alueilta. Öljynporaus Arktiksella on vaarallisempaa kuin missään muualla ja öljyonnettomuuden seuraukset olisivat ennennäkemättömän kauheat.

Pohjoinen jäämeri on ollut tähän asti maailman suurin mertensuojelualue. Valaat, kalat ja jääkarhut ovat toistaiseksi saaneet elää Jäämerellä ilman teollisen hyödyntämisen paineita. Jää ja ankarat olosuhteet ovat estäneet öljynporauksen ja teollisen kalastuksen.

Ilmasto lämpenee pohjoisilla arktisilla alueilla kuitenkin erityisen voimakkaasti ja jää sulaa nopeasti. Jäämeren arvioidaan olevan kesäisin kokonaan jäätön vuosien 2030–50 paikkeilla. Ilmastonmuutos uhkaa herkkää arktista ekosysteemiä ja lisääntynyt teollinen toiminta ja laivaliikenne kiihdyttävät ilmastonmuutosta entisestään. Lue ilmastonmuutoksesta Arktiksella

On irvokasta, että öljy-yhtiöt näkevät jään sulamisen mahdollisuutena porata lisää ilmastoa lämmittävää öljyä.

Öljynporaus Arktiksella on uhkapeliä. Yhdysvaltojen energiantuotannon turvallisuudesta vastaava viranomainen arvioi, että Alaskan rannikolla suuren öljyvuodon mahdollisuus on yhden suhde viiteen. Liikkuvat jäävuoret, äärimmäiset sääolosuhteet ja kaukainen sijainti tekevät öljyntorjunnasta lähes mahdotonta. Siksi merellä tapahtuvaa öljynporausta ei pidä sallia lainkaan talvijään peittämällä alueella. Lue öljynporauksesta Arktisella 

Myös lisääntyvä meriliikenne, saasteet ja kalastus uhkaavat herkkää arktista ekosysteemiä. Merioikeus ja YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS) tarjoavat ainoastaan yleisiä periaatteita, jotka eivät riitä takaamaan kasvavan taloudellisen toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä. Greenpeace vaatii välitöntä moratoriota kaikelle teolliselle toiminnalle historiallisesti jään peittämällä Arktiksella, kunnes alueen luonnonvarojen hyödyntämiselle on asetettu selkeät kansainväliset pelisäännöt. Lue ratkaisuista

Uusimmat päivitykset

 

Venäjän öljykatastrofi

Etusivu | heinäkuu 26, 2012 at 18:28

Koko maailma seurasi, kun 2010 BP:n Meksikonlahden öljytuhossa mereen suihkusi 4,9 miljoonaa tynnyrillistä öljyä. Venäjän öljyntuotannosta valuu maahan 30 miljoonaa barrelia joka vuosi - moninkertaisesti Deepwater Horizonin onnettomuuden verran.

Shell Arktiksella

Etusivu | maaliskuu 12, 2012 at 8:07

Energiajätti Royal Dutch Shell on aloittanut suuren porausohjelman öljyn etsimiseksi Pohjoiselta Jäämereltä Alaskan pohjoisrannikolta. Miksi Shellin on luovuttava hankkeestaan?

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Öljynporaukset Arktiksella

Sivu | toukokuu 13, 2011 at 15:07

Arktinen öljynporaus on vaarallista ja hyvin riskialtista voitontavoittelua. Öljyvuoto jään peittämillä merillä olisi vaikutuksiltaan katastrofaalinen Arktikselle, yhdelle maailman koskemattomimmasta ja ainutlaatuisimmasta ympäristöistä.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Napajää vetäytyy

Sivu | helmikuu 8, 2012 at 14:17

Joka vuosi syyskuun puolivälissä katseet kohdistuvat pohjoiseen, jotta tietäisimme mikä on merijään vähimmäislaajuus, ja missä suhteessa jäätä on aiempiin vuosiin verrattuna.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Ilmastonmuutos Arktiksella

Sivu | helmikuu 21, 2012 at 15:44

Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin ja myös ilmastonmuutoksen seuraukset huomataan siellä ensiksi. Yksi huomattavimmista seurauksista on arktisen merijään peittävyyden ja paksuuden nopea väheneminen.

Lähetä viesti

Vaadi Shelliä hylkäämään arktiset poraukset

Tagit