Ratkaisut

Sivu - helmikuu 22, 2012
Tarvitsemme Arktista suojeltuna, emme tyydyttämään vaarallista riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Onneksi Arktis voidaan vielä pelastaa. Tarvitaan kansainväliset pelisäännöt Arktiksella toimimiseen. Teollisen toiminnan lisääminen historiallisesti jään peittämällä alueella tulee kieltää.

Öljynporaus kiellettävä Arktiksella

Merellä tapahtuva öljynporaus on kiellettävä talvijään peittämillä alueilla. Öljynporaus arktisilla merialueilla on vaarallisempaa kuin missään ja öljyvuodon riski on todellinen. Lue lisää arktisista öljynporauksista.

Valitse puhdasta energiaa

Eroon öljyriippuvuudesta

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja vahingoittaa näin entisestään arktista aluetta, jossa ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät muuta maailmaa nopeammin. Lue ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktiksella.

Jos ilmaston lämpenemisen vaarallisimmat seuraukset halutaan välttää, lämpeneminen pitää pysäyttää kahteen Celcius-asteeseen. Tämä edellyttää, että nykyisistäkin öljyvarannoista suuri osa jätetään maahan. Ei ole mitään järkeä etsiä uutta öljyä Arktikselta, joka on maailman haavoittuvaisimpia ekosysteemejä.

Ilmastopäästöjä ja talouden öljyriippuvuutta on vähennettävä. Tarvitaan kestävän energian vallankumousta eli parempaa energiatehokkuutta ja uusiutuvaan energiaan siirtymistä.

 

 

Onneksi tähän on olemassa keinoja myös Suomessa:

- Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla

- Kevyen- ja raskaan polttoöljyn verotuksen kiristäminen ja maatalouden verotukien poisto tältä osin

- Liikennetarpeen vähentäminen suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä

- Kuljetusten siirtäminen raiteille

- Ruuhka- ja tiemaksujen käyttöönotto

- Autojen tehokkuusvaatimusten kiristäminen

- Sähkö- ja biokaasuautojen suosiminen

- Autoverotuksen muuttaminen entistä enemmän vähäpäästöisyyttä suosivaksi

Teollisen toiminnan lisääminen historiallisesti jään peittämällä Arktiksella tulee kieltää

Arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen tulisi suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella, etenkin kun tieto toiminnan vaikutuksista on puutteellista, eikä kansainvälinen oikeus ota huomioon arktisten ekosysteemien erityisyyttä. Teollista toimintaa ei tule lisätä alueella ennen kuin pelisäännöistä on sovittu kattavasti.

Sitovat arktiset pelisäännöt sovittava

Merioikeus ja YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS) tarjoavat ainoastaan yleisiä periaatteita, jotka eivät riitä takaamaan kasvavan taloudellisen toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä. Greenpeace toivoo, että Suomi olisi aloitteellinen kokonaisvaltaisen arktisen puitesopimuksen aikaansaamiseksi.

Suomen tulisi edistää myös seuraavia konkreettisia toimia:

Öljytankkeri ArktiksellaPohjoinen jäämeri on tärkeää nimetä erityisen herkäksi merialueeksi (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) sekä MARPOL-sopimuksen mukaiseksi erityisalueeksi.

Suomen tulee voimakkaasti tukea Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n prosessia, jonka tavoitteena on muuttaa Polar Code arktisen merenkulun säännöksistä sitovaksi.

Arktisella alueella kulkeville laivoille on asetettava nopeusrajoitus onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja asianmukaiset reittijakojärjestelmät (TTS, Traffic Separation Scheme) on saatava käyttöön.

Raskaan polttoöljyn (Heavy Fuel Oil, HFO) käyttö polttoaineena Arktiksella on kiellettävä.

Lisäksi Arktiksen kalakantojen hyödyntämisestä tulee päättää varovaisuusperiaatteen mukaisesti tavalla, joka ottaa huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset.