Microsoftin likainen data

Sivu - huhtikuu 17, 2012
Microsoftin pilvipalveluiden kysyntä laajenee jatkuvasti, kiitos Microsoftin vahvan brändin! Yrityksen investoinnit pilvipalvelimiin ovat kasvaneet voimakkaasti. Microsoft kuitenkin suunnittelee käyttävänsä likaista, hiilellä tuotettua sähköä uuden palvelinkeskuksensa pyörittämiseen.

Microsoft

Microsoft on ollut halukas jakamaan innovaatioitaan ja näkemyksiään keskusten tehokkkuudesta koko teknologiasektorille. Kuitenkin Virgianiassa rakenteilla oleva uusi Microsoftin palvelinkeskus tulee todennäköisesti pyörimään likaisella energialla.

Microsoft voisi halutessaan vaikuttaa energiantoimittajiinsa, jotta nämä siirtyisivät enenevässä määrin käyttämään uusiutuvaa energiaa. Tällä hetkellä Microsoftin tavoitteena on kattaa uusiutuvalla energialla vain 25 prosenttia sen kokonaisenergiantarpeesta. Tosin Irlannissa ja Iso-Britanniassa sijaitsevat palvelinkeskukset ovat sitoutuneet käyttämään vain uusiutuvaa energiaa.

Microsoft sanoo käyttävänsä uusiutuvien ja muiden energiamuotojen sekoitusta, mutta tarkemmat yksityiskohdat pysyvät salaisina. Edistystä on kuitenkin nähtävissä. Microsoft on puhunut julkisesti päätöksestään  vähentää hiliidioksidipäästöjä ja yritys on muita läpinäkyvämpi tehokkuustutkimuksissaan ja investointitiedoissaan. Yritys ansaitsee kiitosta myös siitä, että se on toimeenpannut useista  energiatehokkuustoimenpiteitä laitostensa perustamis- ja ylläpitovaiheessa. Microsoft esimerkiksi pyrkii vähentämään tietokonekeskusten energiatehokkuutta kuvaavan PUE-luvun 1,125:een vuonden 2012 aikana.

 

Lataa koko englanninkielinen raportti: "How Clean is Your Cloud?"

Raportissa vertailtujen yritysten sijoitukset ja arvosanat pdf-taulukkona