Biopolttoaineet - Ei sademetsää tankkiin

Biopolttoaineiden kysynnän kasvu tuhoaa kiihtyvällä tahdilla sademetsiä. Sademetsien tuhoutuminen hävittää luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa valtavat ilmastopäästöt ja loukkaa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia.

Ihmiskunnan täytyy vastata valtavaan haasteeseen ja pysäyttää ilmastonmuutos. Tämä tarkoittaa energiantuotannon ja -kulutuksen mullistamista ja edellyttää ripeää siirtymistä fossiilisista energiamuodoista uusiutuvan energian käyttöön – myös liikenteessä. Bioenergialla on merkittävä rooli uusiutuvan energian lisäämisessä. Tämän vuoksi tällä hetkellä käydään laajaa ja kriittistä keskustelua bioenergian ja erityisesti biopolttoaineiden kestävyydestä.

Tutkimustieto ja sitä myötä huoli biopolttoaineiden epäsuorista maankäyttövaikutuksista on lisääntynyt.

• Epäsuoralla maankäyttövaikutuksella (indirect land use changes, ILUC) tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa viljelymaata siirretään ruoantuotannosta biopolttoaineisiin. Ruoka on silti viljeltävä.

• Tarvitaan lisää viljelymaata, jota saadaan kuivaamalla soita tai raivaamalla ja kaskeamalla metsiä pelloiksi.

• Metsien hävittäminen uhkaa monia lajeja ja samalla syntyy paljon ilmastopäästöjä. Puihin, maahan tai turpeeseen sitoutunut hiili vapautuu ilmastoon. Metsäkadon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kiihdyttävät entisestään ilmaston lämpenemistä.

• Tutkimukset näyttävät yhä selvemmin, että nykyisillä lisää viljelypinta-alaa vaativilla biopolttoaineilla päästöt voivat olla selvästi fossiilisia pahemmat. Tämä selviää myös esimerkiksi Euroopan komission teettämistä tutkimuksista.

Suomalainen valtionyhtiö Neste Oil on maailman suurimpia palmuöljyn käyttäjä. Suurin osa palmuöljystä käytetään elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa, mutta suomalaisen Neste Oilin johdosta tälle ruokaöljylle on yhä enemmän kysyntää myös polttoaineiden raaka-aineena. Kasvava kysyntä polttoaineeksi pahentaa jo ennestään katastrofaalista tilannetta tuotantoalueilla.

Palmuöljyn ja muiden lisää viljelypinta-alaa vaativien raaka-aineiden käyttö polttoaineena ei ole kestävä ratkaisu:

• se pahentaa ilmastonmuutosta;
• rikkoo ihmisoikeuksia ja
• tuhoaa sademetsiä.

Palmuöljystä valmistetun polttoaineen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat pahemmat kuin fossiilisten polttoaineiden ja uusi kysyntä polttoaineiden raaka-aineeksi pahentaa ennestään katastrofaalista tilannetta palmuöljyn tuotantoalueilla.

Anna palautetta Neste Oilille

Uusimmat päivitykset

 

Greenpeace paljastaa laittoman hakkuuoperaaation

Kuva | maaliskuu 21, 2003 at 1:00

Greenpeace paljastaa laittoman hakkuuoperaaation ja sitä varten luvattomasti rakennetun 200 kilometrin pituisen tien Amazonasilla vuonna 2003.

Tukkeja välivarastossa Tunggal Yudissa

Kuva | tammikuu 1, 2003 at 2:00

Tukkeja välivarastossa Tunggal Yudissa, itäisessä Kalimantanissa. Mahakam-joki näkyy taustalla.

Sademetsistä peräisin olevilla tukeilla lastattu

Kuva | tammikuu 1, 2003 at 2:00

Sademetsistä peräisin olevilla tukeilla lastattu rekka palaamassa Barito Pacificin leiriin Kalimantanissa.

Laitonta mahonkia piilotettuna metsässä Brasiliassa

Kuva | lokakuu 30, 2001 at 1:00

Laitonta mahonkia piilotettuna metsässä Brasiliassa.

Thaimaalaista sademetsää

Kuva | tammikuu 1, 2000 at 2:00

Thaimaalaista sademetsää

Rainforest logging in the Cameroon. 1999

Kuva | toukokuu 1, 1999 at 2:00

Rainforest logging in the Cameroon. 1999

Kolme oranginpoikasta Malesiassa.

Kuva | tammikuu 1, 1995 at 1:00

Kolme oranginpoikasta Malesiassa.

441 - 447 447 tulokset.