Neste Oilin palmuöljyn toimittajan IOI Groupin laittomat toimet

Sivu - marraskuu 9, 2010
Neste Oil ostaa osan palmuöljystään malesialaiselta IOI Groupilta. Neste Oilin aiheuttaman palmuöljyn valtavan lisätuotannon tarpeen takia IOI on laajentanut palmuöljyviljelmiään Indonesian Kalimantanille, jossa se todistetusti raivaa sademetsiä ja tuhoaa orankien elinalueita.

Sademetsää on raivattu öljypalmuviljelmän tieltä

Neste Oil ryhtyi IOI Groupin asiakkaaksi vuonna 2007. Kysynnän lisäys näkyi välittömästi IOI:n toiminnassa: samana vuonna IOI joutui laajentamaan toimintaansa ja aloittamaan palmuöljyn tuotannon Indonesiassa. Yhtiö hankki Kalimantanilta yli 150 000 hehtaaria konsessioita eli hakkuulupa- ja viljelyalueita. Näillä alueilla on uhanalaisten orankien elinalueita, sademetsiä ja suosademetsiä.

Koska IOI:n suurten asiakkaiden palmuöljyn tarve on suurempi kuin IOI pystyy itse omilla vanhoilla plantaaseillaan tuottamaan, yhtiö ostaa palmuöljyä myös muilta toimittajilta. Näiden joukossa on ihmisoikeusloukkauksiin ja sademetsätuhoon toistuvasti syyllistyvä Sinar Mas.

Greenpeacen ja indonesialaisten ympäristöjärjestöjen tutkimusten mukaan IOI on syyllistynyt Kalimantanin maa-alueillaan sademetsien hakkuisiin, suoalueiden raivaukseen, orankien elinympäristöjen hakkuisiin ja metsäpalojen aiheuttamiseen.

Neste Oil hankkii palmuöljyä myös muilta tuottajilta, mutta yhtiö ei kerro näiden nimiä eikä palmuöljynsä alkuperää.

Aineistoa

  1. PowerPoint -esitys Greenpeacen tiedotustilaisuudessa 24.4.2008: Neste Oil, IOI Group ja Indonesian sademetsätuho
  2. Greenpeacen korkearesoluutioisia kuvia Kalimantanin alueen metsätuhoista mm. IOI:n konsessioilla
  3. Satelliittikuva ja karttoja IOI:n konsessioalueista Keski-Kalimantanilla
  4. Centre for Oranguta Protection -järjestö: Tiedote IOI Groupin hakkuista orankien elinalueilla 4.9.2008
  5. Too Green to be true -raportti IOI Groupin laittomista hakkuista ja sademetsien raivaamisesta 15.3.2010
  6. Greenpeacen raportti "Burning up Borneo" (2008): Kuinka Unileverin palmuöljytoimittajat tuhoavat sademetsää (sisältää aineistoa myös IOI Groupin toiminnasta)
  7. Greenpeacen raportti "Cooking the climate" (2007) osoittaa, kuinka palmuöljyn kasvava kysyntä elintarvike-, kosmetiikka- ja polttoaineteollisuudessa tuhoaa Indonesian suosademetsiä