Aiheuttaako hiilivoima enemmän radioaktiivisia päästöjä kuin ydinvoima?

Erikoisartikkeli - maaliskuu 13, 2011
Väite: Hiilivoima aiheuttaa enemmän radioaktiivisia päästöjä kuin ydinvoima. Vastaus: Tämä väite perustuu Scientific Americanin vuonna 2007 julkaiseman artikkelin raflaavaan, mutta virheelliseen otsikkoon.

Väite kiertää internetissä ja Greenpeace saa siitä silloin tällöin kyselyjä.

Ydinvoiman ja hiilivoiman vaarallisuuden vertailu on sinällään turhaa – molemmista on välttämätöntä ja mahdollista päästä eroon. Tämä netissä kiertävä väite perustuu kuitenkin niin moneen väärinymmärrykseen ydinvoiman riskeistä, että sitä on syytä korjata. Hiilenpolton tuhkan radioaktiivisuus on noin 2000 Bq/kg.

Hiilen energiasisältö on noin 7 kWh/kg. Poltossa syntyvän jätteen radioaktiivisuus on siis noin 700 Bq tuotettua kilowattituntia sähköä (kWhe) kohden. Tästä radioaktiivisuudesta vapautuu ympäristöön noin prosentti eli 7 Bq/kWhe.

Ydinjätteen radioaktiivisuus on vuosi reaktorista poiston jälkeen noin sata biljoonaa (100 000 000 000 000) Bq/kg ja sadan vuoden kuluttua noin kaksi biljoonaa (2 000 000 000 000) Bq/kg. Energiansaanto on noin yksi GWh/kg. Jätteen radioaktiivisuus on siis noin 30 miljoonaa Bq/kWhe vuoden kuluttua ja 0,5 miljoonaa Bq/kWhe sadan vuoden kuluttua. Ydinjäte on tuotettua kilowattituntia kohden 40 000 kertaa niin radioaktiivista kuin hiilivoimalan tuhka. Sitä, kuinka suuri osa tästä jätteestä vapautuu jossain vaiheessa ympäristöön, on erittäin vaikea arvioida.

Loviisan ydinreaktorien radioaktiiviset päästöt ilmaan ovat noin 2 TBq vuodessa, mikä vastaa 250 Bq/kWhe eli muutaman kymmenen kertaa hiilivoimalan päästöjä.

Aiheet