Ruotsin ydinvoimaloissa paljastuneet turvallisuuspuutteet ovat hiuksia nostattavia. Merivesijäähdytyksen estymiseen tai Ruotsissa mahdollisiin lumikuormiin ja maanjäristyksiin ei ole varauduttu. Vanhojen reaktorien tehoja on nostettu reilusti turvallisuuden kustannuksella. Samanlaisia ongelmia löytyy myös Suomen ydinreaktoreista. Hätägeneraattorien ja lukuisten muiden hätäjärjestelmien pettäminen vuonna 2006 Forsmarkissa oli yksi vakavimmista tällä vuosisadalla tapahtuneista läheltä piti -tilanteista koko maailmassa, ennen Fukushiman ydinonnettomuutta.

10. lokakuuta 2012

Lauri Myllyvirta on ollut Ringhalsin ydinvoimalan alueella 27 tuntia kenenkään huomaamatta

 

Mielenosoituksemme osoittaa, miten hälyttävän helposti reaktorien jäähdytysjärjestelmien sähkönsyötöstä vastaaviin järjestelmiin pääsee käsiksi. EU:n stressitesteissä paljastui, että osassa ruotsalaisia – ja suomalaisia – reaktoreita sähkönsaannin täydellinen estyminen johtaisi vakavaan reaktorionnettomuuteen jo tunnissa. Mielenosoitukseen osallistumalla haluan kiinnittää huomiota siihen, miten vähän ydinvoimayhtiöt välittävät ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä, ja miten vähän ne tekevät reaktorien turvaamiseksi.Turvallisuuspuutteisiin on vuosien ajan yritetty puuttua pehmein keinoin: reaktoreita on asetettu erityisvalvontaan, selvityksiä vaadittu ja ohjeistuksia uusittu. Tästä huolimatta rikkeet jatkuvat. Ringhalsissa muutama kuukausi sitten kiireen vuoksi sattunut tulipalo, ja erityisesti sen tietoinen salailu, ovat tästä selviä osoituksia.

Ainoa tapa pysäyttää jatkuvat laiminlyönnit ennen kuin vakava onnettomuus tapahtuu on, että rikkeillä on selvät seuraamukset: jatkuvasti ydinturvallisuutta laiminlyövät reaktorit on pysäytettävä, kunnes vähintään pahimmat ongelmat on korjattu. EU:n suurin panos ilmastonmuutoksen torjumiseen on ollut tuuli- ja aurinkoenergian, sekä monien energiaa säästävien teknologioiden menestyksellinen kehittäminen. Näiden teknologioiden nopea käyttöönotto Euroopassa on ajanut kustannukset tasolle, jolla muut maat, etunenässä Kiina ja Yhdysvallat, ovat alkaneet ottaa niitä käyttöön nopeasti.

Nyt energiayhtiöt aikovat käyttää jopa 25 miljardia euroa vanhojen ydinreaktorien turvallisuuspuutteiden paikkaamiseen – summa, joka yksinään riittäisi rakentamaan tarpeeksi tuulivoimaloita vastaamaan kaikkien Ruotsin kymmenen ydinreaktorin sähköntuotantoa. Vanhojen, riskialttiiden reaktorien pitäminen käytössä merkitsee lukemattomien miljardien eurojen käyttämistä niiden tekohengittämiseen, mikä ei vie puhdasta energiantuotantoa eteenpäin globaalisti, eikä Euroopassa.

Seuraa toimintaa