Obaman kampanjan ilmastoaiheinen mainos

Kokoonnuimme tänään aamulla neljän-viiden aikaan seuraamaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosten selviämistä ja kohottamaan maljoja voittajalle. Vaalien tärkein tulos oli toki selvillä jo kuukausia ennen vaalipäivää - se, että Bushin kausi ja sen mukana eristäytymisen ja vastaanharaamisen politiikka loppuvat viimein. Molemmat ehdokkaat halusivat toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta Obama oli heistä kunnianhimoisempi ja sitoutuneempi. Obaman vaalilupauksiin kuuluu 80 % päästövähennys vuoteen 2050 mennessä, kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin palaaminen ja päästökauppajärjestelmän luominen.

Kahdeksan vuoden jälkeen Yhdysvalloilta voi odottaa yhteistyökykyä ja jopa johtajuutta. Maan takapajuinen politiikka ja täydellinen haluttomuus ovat olleet suurin yksittäinen psykologinen ja todellinen este ilmastokatastrofin torjumiselle ja kunnianhimoiselle politiikalle kaikkialla maailmassa. Kun tämä este poistuu, voi seurauksena parhaimmillaan olla "positiivinen kierre", jossa maa toisensa jälkeen rohkaistuu ottamaan pidempiä askelia ja lopputuloksena syntyy kattava ja kunnianhimoinen ilmastosopimus Kööpenhaminassa 2009.

Lauri Myllyvirta