”How Clean is Your Cloud?”- raportin julkaisemisen jälkeen Apple on ilmoittanut uusia tietoja iCloudia pyörittävien palvelinkeskustensa energiankulutuksesta. Ensiksi Apple ilmoitti Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa sijaitsevan palvelinkeskuksensa kuluttavan vain viidesosan Greenpeacen kuluttamasta energiasta (Applen ilmoitus ja GP:n vastine)  Toiseksi Apple ilmoitti ensimmäistä kertaa, että sen Prinevilleen, Oregoniin rakentama palvelinkeskus tulee pyörimään 100% uusiutuvalla energialla. Jos näin todella on, niin hyvähyvähyvä ja jippii! Olemme matkalla oikeaan suuntaan.

Kampanjan pääpointti  ei kuitenkaan ole pelkästään yksittäisen palvelinkeskuksen energiankäyttö, vaan yritysten laajempi energiapolitiikka.

Palvelinkeskusten energiankulutus on huimaa. Suurimmat keskukset kuluttavat sähköä noin 180 000 kotitalouden verran ja suurimmat niistä näkyvät avaruuteen asti. Kun palvelinkeskus pystytetään tiettyyn paikkaan, kasvattaa se alueen energiankulutusta keskikokoisen kaupungin verran. Alan luonteesta johtuen palvelinkeskukset usein vielä kasaantuvat samoille maantieteellisille alueille, mikä nostaa energiankysyntää entisestään.  Useissa paikoissa palvelinkeskusten omistajat ovatkin alueen energiatuottajien varassa; jos tietyssä paikassa on tarjolla vain hiilellä tuotettua likaista energiaa täytyy palvelinkeskusten joko pyöriä sillä tai palvelinyritysten tulee satsata omaan energiantuotantoon.

Tästä syystä uusien palvelinkeskusten sijaintipaikkojen valinta onkin keskeistä puhtaan pilven aikaansaamiseksi. Jos potentiaalisen sijaintipaikan uusiutuvan energian tarjontakykyä ei ole ennen sijoituspäätöstä harkittu, on palvelinkeskukseen liitetyt investoinnit sidottu likaiseen pilveen pitkiksi ajoiksi. Tästä syystä vaadimmekin yrityksiä laatimaan ja sitoutumaan sijoituspolitiikkaan, jonka yhtenä keskeisenä parametrina on juurikin puhtaan energian tarjonta.

Tällaisella sijoituspolitiikalla on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Kun suuret energianostajat ryhtyvät vaatimaan puhdasta energiaa, on se kannustin myös sähköntuottajille investoida puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan ja tuottaa lisäenergiaa ilman fossiilisia polttoaineita tai ydinvoimaa.

Tiedämme, että Apple brändijohtajana ja innovaatiojohtajana pystyy parempaan! Kirjoita siis Applelle ja vaadi heitä sitoutumaan puhtaan energian käyttöön läpi pilvipalveluiden tuotannon.