Jäävuoret ovat tavallinen näky arktisella alueella. Tämä jäävuori on kuvattu Grönlannin lähellä.

Hannele Pokka (HS 8.5.) nosti esiin tärkeän aiheen kirjoittaessaan uhista arktisen alueen luonnolle. Arktisen neuvoston tuoreen tutkimusraportin mukaan ilmastonmuutos arktisella alueella on huomattavasti muuta maailmaa voimakkaampaa. Jää sulaa nopeammin kuin aiemmin on arvioitu tiedetty.

Reaktio napajään vetäytymiseen on ollut katkeran ironinen. Alueelle suunnataan etsimään öljyä ja kaasua, vaikka alueen nopea lämpeneminen johtuu juuri fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen edellyttää öljyriippuvuudesta eroon pääsemistä. Siksi arktisella alueella sijaitsevat varannot pitää jättää rauhaan. Vaatimusta tukee myös arktisen alueen erityinen haavoittuvuus öljyonnettomuuksille. Ankarissa arktisissa olosuhteissa öljyntorjuntatyö on tavallistakin vaikeampaa.

Pohjoinen jäämeri on vaikean pääsynsä vuoksi ollut tähän asti maailman suurin mertensuojelualue. Jää on pystynyt suojaamaan alueen kalakantoja maailman meriä vaivaavalta ylikalastukselta. Myös tämä on muuttumassa kalateollisuuden tähytessä alueelle.

Hannele Pokan peräänkuuluttamia yhteisiä pelisääntöjä on vaikea laatia keskellä ryntäystä hyödyntämään alueen luonnonvaroja. Tarvitaan välitön moratorio kaikelle teolliselle toiminnalle sillä alueella, joka historiallisesti on ollut jään peittämä. Merellä tapahtuvaa öljynporausta ei pitäisi Arktiksella sallia lainkaan.

Etelämanner suojeltiin vuonna 1991 solmitulla kansainvälisellä sopimuksella kaikelta kaivostoiminnalta. Napa-alueet ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, joita ei pidä alistaa taloudelliselle hyväksikäytölle.

Arktisen neuvoston jäsenvaltiona Suomella on erityisvastuu arktisen alueen tulevaisuudesta. Toivottavasti Suomi kantaa oman vastuunsa alueen luonnon ja ekosysteemien säilymisestä tuleville sukupolville. Suomessa rakennettujen jäänmurtajien ei pidä olla avaamassa tietä öljynporaajille.

Tapio Laakso
ohjelmajohtaja
Greenpeace

kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.5.2011