Viime kesänä näihin aikoihin Euroopan komissiolta odotettiin ehdotusta siitä, miten maankäyttö- ja ilmastovaikutuksiltaan tuhoisien biopolttoaineiden leviäminen pystytään estämään. Komission omien tutkimusten mukaan esimerkiksi palmuöljydieselin ilmastopäästöt ovat fossiilisia pahemmat, kun huomioidaan se, että joka hetki uutta viljelypinta-alaa raivataan lisää sademetsiin ja turvemaille.

Ehdotusta epäsuorien maankäyttövaikutusten (indirect land use change, ILUC)  huomioimisesta EU-lainsäädännössä ei tullut vuosi sitten, eikä sitä ole saatu tähän mennessä. Kuitenkin komissio samalla harkitsee, pitäisikö heikko palmuöljyn tuotannon sertifikaatti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) hyväksyä osoitukseksi kestävästä biopolttoaineesta.                                                  

Komission keskityttävä olennaiseen

Euroopan komission tulisi viimein ottaa kestävyyskriteereissä huomioon biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamat epäsuorat maankäyttövaikutukset, jotta liikenteen päästöt saadaan todellisuudessa laskuun. Jos kestämättömien biopolttoaineiden käyttöä Euroopassa lisätään jäsenvaltioiden suunnittelemalla tavalla, ilmastopäästöt kasvavat ja samalla tuhotaan ihmisten ja uhanalaisten eläinten elinolosuhteet muun muassa Kaakkois-Aasiassa.

EU:n biopolttoainesäädöksillä pitää kannustaa todellisiin päästövähennyskeinoihin, eikä tukea muun muassa Neste Oilin ympäristölle tuhoisaa palmuöljydieselstrategiaa. Yrityksille pitää antaa selkeä viesti, että biopolttoaineita on hyväksyttävää tuottaa ainoastaan raaka-aineista, jotka eivät vaadi rajallista peltopinta-alaa maapallolta, tai kilpaile uusiutuvista raaka-aineista esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotannon kanssa.

Palmuöljysertifikaatti hyllytettävä

Niin kauan kuin komissio vetkuttelee kestävyyskriteerien päivittämisen kanssa, on turhaa keskustella palmuöljysertifikaatin hyväksynnästä. RSPO:n hyväksyminen ositukseksi biopolttoaineen "kestävyydestä" lisäisi palmuöljyn jalostamista polttoaineeksi, mikä kiihdyttäisi entisestään sademetsien ja turvemaiden tuhoamista plantaasien tieltä.

Järjestelmän kriteerit ovat heikot ja useat palmuöljyn tuottajat rikkovat niitä. Tämän vapaaehtoisen järjestelmän kriteerit eivät ole edes Indonesian heikon lainsäädännön tasalla. RSPO ei sisällä kriteerejä kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseksi, eikä palmuöljy ylipäänsä ole sovelias raaka-aine biopolttoainetuotantoon johtuen valtavista ilmastopäästöistä sekä sosiaalisista ja ympäristöongelmista.

Maija Suomela