Valtion hakkuulaitos Metsähallitus on avannut talvitien luonnonsuojelualueen läpi Suomussalmella. Tarkoitus on tehdä laajat hakkuut suojeltujen soiden keskellä sijaitseviin Syväjärven harjumetsiin. Nämä kauniit, valoisat mäntymetsät ja muutama pieni kuusikko soiden reunoilla ovat jo pelkästään kartalta katsoen metsiä jotka olisi pitänyt jo vuosia sitten suojella. Ne on aikanaan rajattu pois luonnonsuojelualueesta vastoin ekologian perusteita, joiden mukaan suojelualueiden on oltava tarpeeksi laajoja ja yhtenäisiä.Tarkemmin katsoen syitä suojeluun on muitakin. Syväjärvi on tärkeä virkistysmetsä. Sillä on laaja paikallinen käyttäjäkunta. Alueella kulkee retkeilyreittejä ja siellä on järven rannassa rakennettu nuotio- ja laavupaikka. Suomussalmelaiset ovat useaan otteeseen vedonneet alueen puolesta. Suojelua ovat jo vuosia sitten esittäneet niin kyläyhdistys kuin kunta. Maanantaina julkistettiin 300 paikallisen ihmisen vetoomus hakkuita vastaan. Perustelut ovat lyhyt ja ytimekkäät: Metsähallituksen lupauksiin ”maisemaa säästävistä” hakkuista ei uskota, koska niistä on jo kokemusta. Syväjärvi on hakkaamattomana arvokkaampi ihmisille, matkailulle ja maisemille kuin lyhytnäköisen tehometsätalouden runtelemana.

Kuvassa näkyvä metsä on tarkoitus hakata tänä talvena.

Tästä on lopulta kysymys: onko ”biotalouden” nimissä päästävä hakkaamaan kaikkialle? Eikö vastuulliseen, kestävään metsätalouteen edes yhteisesti omistamillamme valtion mailla kuulu se, että ihmisiä kuunnellaan ja hakkuut jätetään tekemättä siellä missä niitä näin selvästi ei haluta. Metsähallituksella on Kainuussa jo pitkään ollut täysin piittaamaton linja. Laitos tuhoaa kaiken mikä irti lähtee; esimerkiksi aiemmin hakkaamatta jätetyt rantojen suojavyöhykkeet, kulttuurikohde Vienan reitin varret, omat luonto- ja maisemakohteensa, mukaan lukien metsälain suojelemat kohteet, ja viimeksi Hossan kansallispuiston vastarannan maisemat törkeiksi aukoiksi.

Kävimme Syväjärven metsässä viime viikolla. Kuvia alueelta voit katsoa Flickr- sivuiltamme.

Lue paikallisten vetoomus täältä sekä rakkaudentunnustus Syväjärvelle tästä linkistä.

Seuraamme tilannetta. Metsähallitus on nyt tiedottanut että se keskustelee Suomussalmelle perustamassaan keskustelukerhossa Syväjärven hakkuista 17.1.2017. Nähtäväksi jää, hakataanko metsät jo ennen sitä vai vasta jutustelun jälkeen.

Matti Liimatainen
metsävastaava

Suomen metsät ovat osa pohjoista havumetsävyöhykettä, joka ulottuu täältä aina Kanadaan asti. Suomen, Kanadan, Ruotsin ja Venäjän hallitukset ovat sitoutuneet suojelemaan pohjoisia havumetsiä ja luonnon monimuotoisuutta, mutta suojelutavoitteista ollaan vielä kaukana. Allekirjoita vetoomus ja vaadi valtioita pitämään lupauksensa. Arvokkaiden metsien hävittäminen on lopetettava.