Auta pelastamaan Amazonin sademetsät!

Brasilian kongressi hyväksyi keskiviikkona senaatin ehdottamat heikennykset metsälakiin, mikä uhkaa pilata vuosien positiivisen kehityksen sademetsien suojelemiseksi. Greenpeace vetoaa presidentti Dilmaan, jotta tämä käyttäisi veto-oikeuttaan lain voimaantulon estämiseksi. Hänellä on vain kaksi viikkoa aikaa pysäyttää metsätuho.

Vetoa heti Brasilian presidenttiin. Vain hän voi pelastaa Amazonin sademetsät.

"Brasilia on ottamassa metsiensuojelussa askeleen taaksepäin. Metsälain muutosten hyväksyminen on uhka Amazonin sademetsille ja tappio presidentti Dilmalle. Uusi laki tekee tyhjäksi hänen lupauksensa saattaa metsärikolliset oikeuden eteen ja pysäyttää metsäkato", sanoi Paulo Adario, Greenpeacen Amazon-kampanjan johtaja Brasiliassa.

Kiitos jos olet jo allekirjoittanut vetoomuksen – Pyydäthän kavereitasi tekemään samoin jakamalla linkkiä http://www.greenpeace.fi/dilma

Parlamentin hyväksymä uusi metsälaki uhkaa muun muassa:

  • armahtaa monet metsiä jo tuhonneet tahot ja
  • laajentaa metsäalueita joilla hakkuita saa tehdä

Brasilian vanha metsälaki on ollut tähän asti tärkein instrumentti metsätuhon estämiseksi. Metsälakiin hyväksytyt muutokset vaarantavat maan tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, mihin presidentti Lula sitoutui Kööpenhaminan ilmastokonferenssissa vuonna 2009. Kongressin päätös tuli vain muutama viikko ennen YK:n kestävän kehityksen Rio+20 -kokousta. Maailman huomio keskittyy nyt presidentti Dilmaan, kun hän päättää millaiseen tulevaisuuteen hän maansa johtaa.

Greenpeacen Rainbow Warrior -alus on tällä hetkellä Amazonilla, missä paljastamme metsärikollisia ja kampanjoimme paremman tulevaisuuden puolesta. Greenpeace tekee yhdessä brasilialaisten kanssa töitä tiukemman metsälainsäädännön puolesta, jotta metsäkato saadaan pysytettyä vuoteen 2015 mennessä.

Greenpeacen Rainbow Warrior -alus purjehtii Amazon-joella