EU biofuels policies are indirectly causing habitat destruction and unforeseen carbon emissions.

Euroopan biopolttoainelainsäädännön vuoksi raivataan muun muassa Argentiinassa laajoja alueita soijaplantaaseiksi.

Euroopan komission eilisen periaatekeskustelun perusteella porsaanreikä lainsäädännössä uhkaa pysyä avoinna. Euroopassa ei tällä hetkellä säädellä biopolttoaineiden epäsuoria maankäyttövaikutuksia (indirect land use change, ILUC), mikä mahdollistaa sen, että esimerkiksi palmuöljylle raivataan jatkuvasti lisää viljelypinta-alaa sademetsistä ja turvemailta. Olli Rehn ja muut komissaarit ovat jo yli vuoden ajan pakoilleet velvollisuuttaan, minkä vuoksi vajavainen EU-lainsäädäntö pahentaa ilmastonmuutosta ja sosiaalisia sekä ympäristöongelmia etenkin eteläisellä pallonpuoliskolla.  

Komissaarien piti eilisessä periaatekeskustelussa sopia, miten nämä ns. ILUC-päästöt huomioidaan, mutta jälleen kerran siinä epäonnistuttiin. Onneksi komissiolla on vielä aikaa ennen kesää saada sisäiset erimielisyydet sovittua ja saada aikaan päätös pahasti vajaaksi jääneen biopolttoainelainsäädännön korjaamisesta. Tällä hetkellä Euroopan unionin kasvavaa biopolttoainekysyntää ollaan täyttämässä enimmäkseen ruokaöljypohjaisilla biopolttoaineilla. Nämä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet, kuten palmuöljydiesel, toimivat alkuperäistä tarkoitustaan vastaan: päästövähennysten sijaan päästöt kasvavat.

Kaikki tutkimustieto puoltaa raaka-ainekohtaisia päästöarvoja myös epäsuorille vaikutuksille

Biopolttoaineiden käyttö uhkaa kasvaa merkittävästi ja niiden vahingollisista vaikutuksista on julkaistu valtavasti tutkimustietoa. Euroopan komission omat vaikutusarviot osoittavat, että tämänhetkinen biopolttoainekysyntä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä vaatisi viljelypinta-alaa, joka vastaa vähintään kahta kolmasosaa Suomen peltopinta-alasta. EU:n hiilipäästöt kasvaisivat 500 miljoonalla tonnilla, enemmän kuin Italian tai Ranskan vuosittaiset päästöt. Kun biopolttoainetuotannon todelliset päästöt huomioidaan, esimerkiksi soija-, rypsi- ja palmuöljydiesel ovat fossiilista dieseliä haitallisempia ympäristölle.

Tehdyt virhearviot pitää pystyä myöntämään – tässä tapauksessa vajavainen lainsäädäntö pitää korjata niin, että biopolttoaineiden todelliset päästöt huomioidaan raaka-aineittain. Tälle ehdotukselle löytyy myös komissiosta tukea. Epäsuorista vaikutuksista johtuvat päästöarvot on sisällytettävä biopolttoaineiden kasvihuonekaasulaskelmiin, jotta estetään ympäristölle vahingollisten biopolttoaineiden tukeminen ja sisällyttäminen EU:n liikenteen uusiutuvan energian tavoitteisiin.

Neste Oil vastustaa aktiivisesti biopolttoaineiden kestävyyskriteerien kiristämistä ja on toimitusjohtaja Matti Lievosen mukaan tiiviisti yhteydessä komissaari Olli Rehniin.

Maija Suomela

Ps. Kunhan komissio saa muodostettua kantansa, jatkuu asian käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.