Euroopan parlamentissa äänestettiin tänään lakiehdotuksesta, jonka tarkoitus on estää ruoantuotannon kanssa kilpailevien biopolttoaineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ruokaturvalle.

Valitettavasti parlamentti ei saanut aikaan selvää päätöstä. Viljelykasvipohjaisille biopolttoaineille asetettiin katto, jota enempää jäsenmaat eivät voi käyttää näitä biopolttoaineita liikenteen uusiutuvan energian käyttövelvoitteidensa täyttämiseksi. Katto asettui kuuteen prosenttiin liikenteen energian kulutuksesta, mikä mahdollistaa niiden osuuden kasvattamisen nykyisestä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jäsenmaat voivat edelleen kasvattaa sellaisten biopolttoaineiden käyttöä, jotka jopa lisäävät päästöjä fossiilisiin nähden, ja ilmoittaa toimineensa liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Toisaalta parlamentti äänesti sen puolesta, että vuodesta 2020 otetaan huomioon biopolttoaineiden kaikki päästöt, myös epäsuorat. Päästölaskenta toteutettaisiin polttoaineiden laatudirektiivissä, mutta ei uusiutuvan energian direktiivissä. Tämä tarkoittaisi sitä, että jäsenmaiden ei tarvitse ottaa huomioon kaikkia päästöjä toteuttaessaan velvoitteitaan, mutta polttoaineen jakelijoille tulee voimakas kannustin käyttää vähäpäästöisimpiä biopolttoaineita, mikä on tietysti hyvä asia.

Parlamentin linja jäi epäselväksi, eikä sitä helpota se, että parlamentti ei antanut raportoijalle oikeutta neuvotella Neuvoston kanssa, vaan asia venyy seuraavalle istuntokaudelle.

Yhtäältä myönnetään, että viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet ovat haitallisia ja niitä pitää rajoittaa, mutta toisaalta sallitaan kaikkein huonoimpien vaihtoehtojen käytön kasvattaminen.

On lähes uskomatonta, että jäsenmaat voivat parlamentin mielestä edelleen tukea julkisin varoin sellaisten biopolttoaineiden käyttöä, jotka aiheuttava fossiilisia polttoaineita pahemmat päästöt ja lisäksi vaarantavat maailman ruokaturvaa.

Pallo on nyt EU:n jäsenmailla, joiden tehtäväksi jää varmistaa, että biopolttoainepolitiikasta tehdään johdonmukaista ja päästöjä vähentävää. Ilman huonoimpien vaihtoehtojen kitkemistä myöskään edistykselliset, toisen sukupolven jäte- ja tähdepohjaiset biopolttoaineet eivät lähde lentoon.

Sini Harkki

- Lisää aiheesta ja asiaan liittyvistä direktiiveistä