Ilmastokaaosta torjumassa
Suomeen ydinvoimalaa havitteleva, saksalaisen E.ON-sähköyhtiön ympärille koottu Fennovoima kutsuu Porin jatseille keskustelemaan ”ilmastokaaoksen torjumisesta”. Ideana on tietysti, että ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa pitäisi rakentaa mahdollisimman paljon ydinvoimaa (E.ON rakentaa innolla myös hiilivoimaa, mutta ei siitä tässä enempää).

Fennovoima on siis ottanut käyttöönsä isobritannialaisten ilmastoaktivistien lanseeraaman käsitteen ilmastokaaos, joka kuvaa sitä, että ilmastonmuutos voi tuhota kokonaisia ihmisyhteisöjä, tehdä laajoja alueita asuinkelvottomiksi ja ylipäätään muodostaa uhan kokonaisille yhteiskunnille. Tuleeko mieleen mitään muuta vastaavaa uhkaa? Ydinaseet, ydinonnettomuus ja ydinjätteet kenties?


Ilmastokaaos kiteyttää yhteen sanaan sen, mikä tekee ydinvoiman voimakkaasta maailmanlaajuisesta lisäämisestä huonon ajatuksen. Ydinvoima vaatii erittäin vakaata ja rauhallista yhteiskuntaa, jotta ydinasemateriaalien valvonta, ydinjätteiden pitäminen poissa ympäristöstä edes lähitulevaisuudessa sekä ydinonnettomuuden riskin minimointi olisivat jotenkin mahdollisia. Ilmastonmuutos, globalisaatio ja hupenevat luonnonvarat tuskin vievät maailmaa tähän suuntaan. Miten esim. Fennovoima voi taata, että joku huolehtii sen suunnitteleman reaktorin jätteistä vuonna 2100, kun ne pitäisi siirtää pois jäähdytysaltaista?

Tärkeintä on huomata, että vaikka ydinvoimayhtiöt puhuvat innolla ilmastonmuutoksesta, ne eivät esitä ratkaisua päästöjen nopeaan vähentämiseen. Suomessa Energiateollisuus ry on tehnyt laskelmat, joissa Suomeen rakennetaan vielä kuudes ja seitsemäs ydinvoimala, mutta ilmastopäästöt eivät silti laske edes alle Kioton sopimuksen vertailutason vuoteen 2030 mennessä. Teollisuusmaissa päästöjä pitää vähentää 30 % tästä vertailutasosta jo vuoteen 2020 mennessä…

Greenpeacen ratkaisuihin voi tutustua esim. täällä ja täällä.


Lauri Myllvirta